Sisätautien poliklinikan ja infektioyksikön tehtävänä on vastata poliklinikalle saapuvien lähete-, konsultaatio- ja seurantapotilaiden yksilöllisestä ja laadukkaasta tutkimisesta, hoidosta, ohjauksesta ja seurannasta. Yksikössä toimii hematologian, gastroenterologian, nefrologian, endokrinologian, yleissisätautien, diabetes, infektio- ja reumasairauksien ajanvarauspoliklinikat. Poliklinikalla annetaan mm. suonensisäisiä lääkehoitoja em. erikoisalojen potilaille sekä potilasta ohjataan omahoidossa saavuttamaan omat, yksilölliset terveystavoitteensa.

Tehtävänämme on myös huolehtia yhteistyön kehittämisestä eri ammattiryhmien, työyksiköiden, perusterveydenhuollon ja potilasyhdistysten kanssa.

Katso myös Infektiotalo.fi

Palvelemme

Poliklinikka on avoinna ma–to klo 8-16, pe klo 8-14
Soittoaika on ma–pe klo 9.30-11.30