Toiminta-ajatus

Moniammatillinen tuki ja ohjaus kuntoutumisprosessissa elämänhallinnan ja toimintakyvyn kohenemiseen, kun mielenterveys-ja päihdeongelmat rajoittavat elämääsi.

Tavoitteena

Itsehoidon ja kuntoutusmotivaation herääminen, toimintakyvyn koheneminen tai ennallaan pysyminen psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen selviytymisen paraneminen, voimavarojen ja ongelmaratkaisu kyvyn lisääntyminen, lääkehoidon etsiminen ja jatkuva arviointi.

Hakeutuminen

Hoitajan/lääkärin kautta.

Toimintamuodot

yksilö tai yhteisökuntoutus, hoitosuhde, perhe-ja verkostotapaamiset
kuntoutussuunnitelman laatiminen ja säännöllinen arviointi
kotikuntoutus
psykoedukaatio
CRT, DIVA, neuropsykiatrinen valmennus, ryhmätoimintoja
työkykyarviojaksot