Aikuispsykiatrian poliklinikka

Poliklinikka antaa erityisosaamiseen perustuvaa, moniammatillista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä työnohjausta ja koulutusta. Hoitoon tullaan lähetteellä.

Aikuispsykiatrian poliklinikka


Psykiatrian avohoidon ryhmät

Injektioryhmä
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireenhallinta -ryhmä
Kuntosaliryhmä


Psykiatrian kuntoutusyksikkö

Psykiatrian kuntoutusyksikkö tarjoaa hoito- ja kuntoutumispaikan erilaisista psyykkisistä häiriöistä kärsiville potilaille. Hoitoon tullaan lähetteellä.

Psykiatrian kuntoutusyksikkö


Yleissairaalapsykiatria

Sosterin psykiatrian avohuollon palveluissa hoidetaan eri syistä johtuvia psyykkisiä ongelmia. Toiminnassa kartoitetaan potilaan psyykkisen tuen ja hoidon tarve ja suunnitellaan psykiatrinen hoito yhdessä potilaan kanssa.

Yleissairaalapsykiatria