Nuorten kuntoutusyksikkö on tarkoitettu n. 17-25-vuotiaille nuorille, joilla on eriasteisia mielenterveyden ja elämänhallinnan ongelmia. Kuntoutujia yksikössä on 8-12, kuntoutusohjaajia kolme.

Kuntoutusyksikköön hakeudutaan nuorisopsykiatrian poliklinikan kautta. Päätös kuntoutuksen aloittamisesta tehdään yhdessä nuoren, kuntoutusohjaajien ja kuntoutusyksikön lääkärin kanssa. Kuntoutus aloitetaan maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun alussa.

Kuntoutusyksikön toiminnan tavoitteena on ohjata, tukea ja rohkaista jokapäiväiseen elämään liittyvissä käytännön tehtävissä sekä vuorovaikutustaidoissa yhteisö- ja ryhmähoidollisin menetelmin.

Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan oma henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma kolmen kuukauden välein. Kuntoutussuunnitelmassa ilmenee käyntipäivien määrä sekä kuntoutuksen tavoitteet.

Kuntoutuspäivät ovat ma-to klo 8-14 ja pe 9.30-13