Nuorisopsykiatrian poliklinikka palvelee 13–23-vuotiaita nuoria, jotka kokevat tilapäisiä tai pitkittyneitä terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia psykologisia ja psykiatrisia ongelmia.

Näitä voivat olla esimerkiksi masentuneisuus, ahdistuneisuus, jännitys- ja paniikkitilat tai pakko-ajatukset ja -toiminnot. Lisäksi nuoria autetaan selviytymään heidän kohtaamistaan akuuteista elämänkriiseistä, yllättävistä elämäntilanteen, hyvinvoinnin tai toimintakyvyn muutoksista sekä vakavammista mielenterveyden ongelmista.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla toteutetaan yksilöllisesti suunniteltuja lyhyempiä 3-5 kerran tutkimus-, arviointi- ja hoitojaksoja, sekä tarvittaessa myös pidempiaikaista tavoitteellista avohoitoa yksilöille ja perheille. Usein myös huoltajia tavataan joko erikseen tai yhdessä nuoren kanssa.

Poliklinikan asiakkaaksi pääsee lähetteellä, jonka voi saada kouluterveydenhoitajalta tai -kuraattorilta, terveyskeskuslääkäriltä tai -psykologilta, tai yksityislääkäriltä.

Hoito perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja terapeuttisten työmenetelmien yhdistelmiin, joiden osakokonaisuuksia ovat

 • Hoitosuunnittelu ja hoitokokoukset
 • Psykoterapia ja terapeuttisen yksilökeskustelut
 • Perheterapia
 • Toimintaterapia
 • Lääkehoito
 • Jalkautuva psykiatrinen hoitotyö
 • Moniammatillinen työryhmätoiminta
 • Toiminnalliset ryhmät
 • Verkostopalaverit esimerkiksi koulun, sosiaalitoimen, työvoimatoimiston ja perusterveydenhuollon kanssa

Moniammatilliseen työryhmäämme kuuluu

 • Nuorisopsykiatri
 • Psykologeja
 • Erikoiskoulutettu sairaanhoitaja
 • Toimintaterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Perheterapeutti
 • Osastonsihteeri

Kuntoutusta tarjotaan nuorten kuntoutusyksikössä.