Neurofysiologian poliklinikalla, aiemmalta nimeltä Kliinisen neurofysiologian poliklinikka, tutkitaan aivojen, ääreishermojen ja lihasten sairauksia, niiden vammoja sekä unihäiriöitä sähköisin tutkimusmenetelmin. Sairauksia, joihin tutkimuksia voidaan tarvita, ovat muun muassa epilepsia, tajunnanhäiriöt, ääreishermosairaudet, hermopinteet, lihassairaudet, uniapnea ja huono unenlaatu sekä unettomuus. Poliklinikan asiakkaina käy kaikenikäisiä.

Poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonne potilaat tulevat lääkärin lähetteellä terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, yksityislääkäriltä tai sairaalan toisilta poliklinikoilta ja osastoilta. Tutkimuksia tehdään myös päivystysluonteisesti sairaalahoidossa oleville potilaille hoitavan lääkärin pyynnöstä. Poliklinikkapotilaalle lähetetään tutkimusta varten kotiin kutsukirje ja potilasohje.

Poliklinikan tutkimuksia ovat esimerkiksi EEG (aivosähkökäyrä), ENMG (hermo-lihassähkötutkimus),suppea ja laaja kokoyön unitutkimus sekä erilaiset aisti- ja liikeratatutkimukset.

Palvelemme

Soittoaika on ja poliklinikka on avoinna ma-pe klo 8-15.