Lasten ja nuorten yksikön tavoitteena on järjestää Sosterin alueen lapsipotilaiden erikoissairaanhoitoa sekä sopia työnjaosta Kuopion yliopistollisen sairaalan vastuualueella.

Lasten ja nuorten yksikkö sisältää

  • sekä lastentautien poliklinikan
  • että päiväosaston.

Lasten ja nuorten yksikössä työskentelee sairaanhoitajien, lääkärien ja osastosihteerin lisäksi moniammatillisena työtiiminä lastenfysioterapeutit, toimintaterapeutit, ravitsemusterapeutti, kuntoutussihteeri, puheterapeutti, neuropsykologi ja perheterapeutti. Konsultoiva lastenneurologi ja lastenkardiologi käyvät poliklinikalla keskimäärin neljä kertaa vuodessa.


Poliklinikka ja päiväosasto

Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joskin diabetesta tai anorexiaa sairastavat potilaat voivat olla myös vanhempia.

Osastohoitoa tarvitsevat lapsipotilaat hoidetaan pääasiallisesti Mikkelin keskussairaalassa tai Kuopiossa.

Lapsipotilaat ohjautuvat yksikköön joko lähetteellä ajanvarauspotilaina tai päivystyksestä hoidontarpeen arvion perusteella. Lisäksi potilaita voi tulla muilta erikoisaloilta konsultaatioina.

Lastentautien poliklinikka on avoinna ma -pe klo 8-15
Päiväosasto on avoinna ma-to klo 8-18, pe klo 8-15


Muu toiminta yksikössä

Normaalien poliklinikkakäyntien ohella tarvittaessa järjestetään hoidonohjauskäyntejä päiväkoteihin ja kouluihin.

Lastenlääkäreiden työajasta  osa kohdentuu perusterveydenhuollon vastaanottoihin, mm. kouluterveydenhuoltoon ja lastenneuvolaan.

Osa lääkäreiden perusterveydenhuollon vastaanottoajoista toteutuu lastentautien poliklinikan tiloissa.


Etsitkö näitä?