Koronatilanteesta johtuen pyrimme minimoimaan asiakaskontaktit myös Lasten ja nuorten yksikössä.
Huomioithan tämän esim. niin, että lapsen/nuoren kanssa vastaanotolle saapuu vain toinen vanhemmista, mikäli suinkin mahdollista.

Lastentautien poliklinikka ja päiväosasto

Lasten ja nuorten yksikkö vastaa Sosterin alueella lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon järjestämisestä

Polikliinisesti tutkitaan ja hoidetaan pääosin 0-16 vuotiaita lapsia ja nuoria (joissakin tapauksissa 23 ikävuoteen saakka). Ympärivuorokautista osastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan pääasiallisesti Mikkelin keskussairaalassa tai Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa. Lapsipotilaat ohjautuvat yksikköön lähetteellä ajanvarauspotilaina. Lisäksi potilaita voi tulla muilta erikoisaloilta konsultaatioina tai suoraan Lasten ja nuorten palveluluukun kautta.

Lasten ja nuorten yksikössä työskentelee  ylilääkäri Maija Tuominen, kolme sairaanhoitajaa, kaksi toimintaterapeuttia ja 1-2 osastonsihteeriä. Yksikössä järjestetään myös konsultoivien erikoislääkäreiden vastaanottoja (lastenneurologia, lastenkardiologia, lasten endogrinologia).
Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä fysioterapeuttien, ravitsemusterapeuttien ja psykologien kanssa. Yksikön työote on moniammatillinen.

Lastenneurologialle saapuneet lähetteet käsitellään moniammatillisessa työryhmässä. Työtyhmään kuuluu lastenneurologi, toimintaterapeutti, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Usein selvittelytutkimuksia käynnistetään jo ennen lääkäritapaamista.

Muu toiminta yksikössä

Poliklinikkakäyntien lisäksi tehdään jalkautuvaa työtä esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin ja koteihin.

Toimintamme lähtökohtana on lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointi.   Hoitoa suunnitellaan yksilöllisesti lapsen, nuoren ja perheen tarpeet huomioiden.

Lastentautien poliklinikka on avoinna ma -pe klo 8-15
Päiväosasto on avoinna ma-pe klo 8-15)


Etsitkö näitä?