Kipupoliklinikka on konsultaatiopaikka, jota potilaan hoidosta vastaava lääkäri voi konsultoida haastavissa ja pitkittyneissä kiputiloissa. Kipupoliklinikalla työskentelevä sairaanhoitaja toimii fysiatrin ja neurokirurgin työparina. Hoitajalle potilaat ohjautuvat lääkärin kautta yleensä kipulääkityksen vaikuttavuuden arvioon sekä ohjaukseen lääkkeettömistä kivunhallintakeinoista. Neuromodulaatio-hoidon seurannasta vastaa sairaanhoitaja. Yhteistyö psykiatrian kanssa on tiivistä. Poliklinikalla työskentelee ainoastaan sairaanhoitajia.

https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo

Palliatiivisen poliklinikan toiminnan tavoitteena on oireenmukainen ja kokonaisvaltainen hoito silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa. Vastaanotolla kartoitetaan potilaan oireita, jaksamista, kotona selviytymistä, mahdollisten sosiaalisten tukien tarvetta sekä toiveita hoidon suhteen. Hoidossa pyritään ennakoimaan tulevaa avuntarvetta ja tehdään yhdessä potilaan tarpeista lähtien ennakoiva hoitosuunnitelma elämän loppuvaihetta varten. . Omaiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle.

https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo