Sosterissa ei varsinaisesti ole nefrologian erikoisalaa, mutta dialyysiyksikössä tarjotaan potilaille dialyysihoitoa ja hoidetaan niitä munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita, joiden oma munuaistoiminta on riittämätöntä. Dialyysihoidolla pyritään lievittämään munuaisten vajaatoiminnasta johtuvia oireita ja ehkäisemään siitä aiheutuvia haittoja sekä parantamaan potilaiden elämänlaatua.

Dialyysi puhdistaa elimistöä kuona-aineista ja liiallisesta nestekuormasta, kun munuaiset eivät siihen pysty.

Hemodialyysihoitoa toteutetaan kierrättämällä verta dialysaattorin eli keinomunuaisen läpi dialyysilaitteen avulla. Yksi hoitokerta kestää 4 – 5 tuntia ja toistuu 3 – 4 kertaa viikossa. Hoidon toteuttamiseen tarvitaan joko verisuonikirurgin tekemä verisuoniavanne tai anestesialääkärin asentama keskuslaskimokatetri.

Dialyysiyksikkö vastaa myös Sosterin alueen peritoneaalidialyysipotilaiden poliklinikkakontrolleista.

Peritoneaalidialyysi tapahtuu kirurgin toimesta vatsaonteloon asennetun katetrin avulla. Hoito tapahtuu huuhtelemalla vatsaonteloa katetrin kautta dialyysinestein, jolloin dialyysi tapahtuu oman vatsakalvon avulla. Potilaat toteuttavat peritoneaalidialyysihoidon kotona. 

Sosterin alueella on mahdollisuus kotihemodialyysitoimintaan, hoidot tehdään yksikössämme annettavan perehdytyksen jälkeen kotona, kontrollit yksikössämme.

Sosterissa hoidetaan myös vieraspaikkakuntalaisia lomahemodialyysipotilaita dialyysiyksikkön resurssit huomioiden. Katso tarkemmat tiedot dialyysiyksikön sivulta.