Dialyysillä hoidetaan niitä munuaisten vajaatoimintaa sairastavia potilaita, joiden oma munuaistoiminta on riittämätöntä. Dialyysihoidolla pyritään lievittämään munuaisten vajaatoiminnasta johtuvia oireita ja ehkäisemään siitä aiheutuvia haittoja sekä parantamaan potilaiden elämänlaatua.

Keinoina käytämme yksikössämme annettavaa polikliinistä hemodialyysihoitoa.

Sosterin alueella on myös mahdollisuus kotihemodialyysihoitoon. Hoidot voidaan siirtää kotiin dialyysiyksikössä annettavan perehdytyksen ja kotona tehtävien muutostöiden jälkeen. Kotihemodialyysihoidossa olevan potilaan on oltava fyysisesti ja psyykkisesti siinä kunnossa, että hän pystyy vastaamaan kotihoidosta. Kontrollit ovat dialyysiyksikössä n. x1/kk.

Yksikkömme vastaa myös alueemme peritoneaali- eli vatsakalvodialyysipotilaiden hoidosta ja seurannasta. Peritoneaalidialyysitkin toteutetaan kotona. Poliklinikkakontrollit ovat n. x1/kk.

Olemme käynnistämässä ennen dialyysihoitoa tehtävään munuaisensiirtoon tähtäävää poliklinikkatoimintaa.

Yksikössämme hoidetaan myös vieraspaikkakuntalaisia lomahemodialyysipotilaita resurssiemme mukaan.

Potilaat ottavat yhteyttä yksikköömme ja tiedustelevat lomahoitomahdollisuutta mahdollisimman hyvissä ajoin ennen loma-ajankohtaa. Olemme yhteydessä potilaan ns. omaan hoitavaan yksikköön ja sovimme käytännön järjestelyt ja informoimme potilasta.

Dialyysiyksikön potilaat ovat pääsääntöisesti kotona asuvia potilaita. Yksikön toiminta on polikliinistä toimintaa ja toimii maanantaista lauantaihin aamuvuoroissa, myös arkipyhäviikoilla.

Vuodeosastohoitoa vaativat dialyysipotilaat hoidetaan sisätautien vuodeosastolla 5A. Vuodeosastohoidon aikana dialyysit tehdään normaalisti dialyysiyksikössä.

Ns. akuuttihemodialyysihoidot tehdään TEVA/NOVA-osastolla yksikön resurssit huomioiden.

Palveluaika

Dialyysiyksikkö on avoinna ma-la klo 7:45–15:00.

Vierailut. Yksikössä ei ole varsinaisia vierailuaikoja. Vieraat voivat tulla käymään tapauskohtaisesti sovittuina aikoina. Kukkia ei voida ottaa vastaan allergiasyistä. Dialyysi on tuoksuton yksikkö.

Etsitkö näitä?

Saapuminen sairaalaan

Muut