Patologian yksikkö tuottaa palveluita Sosterin eri yksiköille.

Patologian yksikössä tutkitaan sairauksien diagnostiikassa, hoidossa ja seurannassa tarvittavia kudos- ja solunäytteitä sekä tehdään lääketieteellisiä ruumiinavauksia. Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset hoidetaan THL:n oikeuslääkinnän yksikössä Kuopissa.

Potilaat saavat tutkimustensa ja näytteidensä tulokset heitä hoitaneista yksiköistä tai Omakannasta, patologian yksikössä ei ole asiakaspalvelua. Lääketieteellisen ruumiinavauksen tulokset ja asiakirjat saa potilasta hoitaneelta lääkäriltä tai yksiköstä. Katso tarvittaessa linkistä kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat.

Oikeuslääkintä Kuopio