Tehostetussa valvonnassa (Teva) hoidetaan eri erikoisalojen potilaita, jotka tarvitsevat jatkuvaa valvontaa. Potilaspaikkoja osastolla on neljä. Henkilökuntaan kuuluu osastonylilääkäri, osastonhoitaja sekä sairaanhoitajia.

Potilaat ovat äkillisesti sairastuneita, usein monisairaita ja tarvitsevat mm. erityistä lääkitystä elintoimintoja tukemaan, tarkkaa nestehoitoa, täsmällistä kivunhoitoa tai akuuttia dialyysihoitoa.  Valvontaan siirtymisen syynä voi myös olla leikkaus tai muu toimenpide, jonka jälkeen potilas tarvitsee jatkuvaa valvontaa ja/tai hengitystä tukevaa laitetta.

Jokaisella potilaalla on omahoitaja, joka vastaa työvuorossaan oman potilaansa hoidosta yhdessä lääkärin kanssa.

Tevalta potilaat siirtyvät yleensä jatkohoitoon erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tai voinnin niin vaatiessa muihin sairaaloihin, esim. Mikkelin Keskussairaalaan tai Kuopion yliopistolliseen sairaalaan.

Omaisille

Vierailuaika. Sovittava hoitohenkilökunnan kanssa.

Etsitkö näitä?

Saapuminen sairaalaan

Hoidossa osastolla