Valvontaosastolla toimii

  • tehostettu valvonta ja
  • nopean vasteen yksikkö.

Tehostetun valvonnan potilailla on yleensä yhteen elintoimintaryhmään rajoittuva, lyhytaikainen häiriö erotuksena tehopotilaasta, jolla on vakavan sairauden lisäksi usean elintoiminnan häiriöitä.

Yhteistä valvontaosaston potilaille on noin vuorokaudessa ennusteellisesti tapahtuva voinnin koheneminen niin, että jatkohoito voidaan toteuttaa vuodeosastolla tai jopa kotona. Hoidon alkuvaiheessa potilas voi olla täysin tehohoitotyyppinen, jolloin hoito- ja hoitajaresursseja tarvitaan paljon. Tehostetun valvonnan potilaista vastaa anestesialääkäri ja päivystysaikana päivystävä anestesiapäivystäjä.

Nopean vasteen yksikössä hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat lisätutkimuksia tai tarkempaa seurantaa. Hoito jatkuu noin vuorokauden kuluttua muissa hoitopaikoissa tai potilas voi kotiutua.

Omaisille

Vierailuaika. Joka päivä klo 13-19.

Etsitkö näitä?

Saapuminen sairaalaan

Hoidossa osastolla