Sydänyksikkö on 16 paikkainen vuodeosasto, jonka yhteydessä toimii sydänvalvonta ja sydänpoliklinikka. Sydänosaston suurimmat potilasryhmät ovat sepelvaltimotauti-, rytmihäiriö- ja vajaatoimintapotilaat.

Sydänosastolle potilaat tulevat päivystyksestä, muilta osastoilta tai lähialueen sairaaloista. Potilaita tulee viikoittain myös kutsuttuna erilaisiin sydäntutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Yksikön erityisalaa ovat akuuttisydänpotilaan hoito sydänvalvonnassa, sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset ja pallolaajennukset, tahdistimen asennukset sekä rytmihäiriöseurantaa tarvitsevat potilaat. Osastolle tulevat myös jatkohoitoon ohitus- ja läppäleikatut potilaat, pääosin Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Sydänvalvonta (CCU) on 4-paikkainen, jossa hoidetaan ensisijaisesti tehostettua tarkkailua ja hoitoa vaativia sydänpotilaita, kuten sydäninfarkteja, sydämenvajaatoiminta-, rytmihäiriö- ja keuhkoödeemapotilaita. Myös sähköiset rytminsiirrot tehdään tällä osastolla. Kardiologisten potilaiden lisäksi osastolla hoidetaan vuodeosastohoitoa tarvitsevat munuaispotilaat.

Sydänyksikön potilasryhmät:

  • Sepelvaltimotauti: sydäninfarkti, angina pectoris
  • Sydämen vajaatoiminta ja kardiomyopatiat
  • Rytmihäiriöt ja sydämentahdistimet
  • Tulehdukselliset sydänsairaudet
  • Ohitus- ja läppäleikkausten jatkohoito
  • Verenpainetauti
  • Keuhkoembolia ja laskimotrombi
  • Munuaispotilaat

Omaisille

Vierailut. Suositeltava vierailuaika on klo 13-19
Tuliaiset. Osastolle voi tuoda tuoksuttomia kukkia

Etsitkö näitä?

Saapuminen sairaalaan

Hoidossa osastolla