Osastolla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on äkillisesti alkanut tai pahentunut sisätautien tai keuhkosairauksien alaan kuuluva oire tai sairaus.

Suurin osa potilaista tulee päivystysyksikön kautta, osa myös hoidonvarauksella esimerkiksi erilaisiin tutkimuksiin. Sairauden hoidon lisäksi tärkeänä tavoitteena on potilaan toimintakyvyn ylläpitäminen osastohoidon aikana. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan potilaan, omaisten ja moniammatillisen hoitotiimin aktiivista yhteistyötä.

Omaiset

Vierailut. Vierailuaika osastolla on joustava, mutta lääkärinkiertojen ja aamupäivään ajoittuvien tutkimusten ja toimenpiteiden takia toivotaan vierailut keskitettäviksi iltapäiviin ja iltoihin.

Osastolla vierailevien tulee välttää hajusteiden käyttöä

Tuliaiset. Toivomme, ettei osastolle tuoda kukkia.

Etsitkö näitä?

Ajan tarkastaminen, peruminen tai siirtäminen
Asiakas- ja potilasmaksut
Asiakkaan ja potilaan oikeudet
Hoitoonpääsy
Taksin tilaaminen

Saapuminen sairaalaan
Sairaalan aulapalvelu ja neuvonta
Yleiset käytännöt (mm. tupakointi ja käsihygienia)

Hoidossa osastolla
Osastojen käytännöt
Sosiaalipalvelut sairastuessa tai vammautuessa