Palliatiivinen osasto 2B sijaitsee Palliatiivisessa keskuksessa, Savonlinnan Keskussairaalan 2. kerroksessa. Keskuksen muita toimijoita ovat palliatiivinen vastaanotto sekä kotisairaala Tehosa

Palliatiivisella osastolla hoidetaan palliatiivisia, oireenmukaista hoitoa saavia ja saattohoitopotilaita. Potilaspaikkoja on 12. Huoneet ovat yhden tai kahden hengen huoneita. Pääsääntöisesti potilaat tulevat osastolle sairaalan eri osastoilta tai omasta kodistaan voinnin heikentyessä. Osasto toimii kotiosastona palliatiivisille lupapaikkapotilaille.

Osastomme potilailla on palliatiivinen hoitolinjaus eli heidän sairautensa ei ole enää parannettavissa. Saattohoitomme tavoitteena on arvokas, kivuton ja rauhallinen elämän loppuvaiheen hoito. Lisäksi tuemme  lähestyvässä kuolemassa potilasta sekä hänen läheisiään.

Omaisten läsnäolo potilaan luona etenkin saattohoitovaiheessa on mahdollista kaikkina vuorokaudenaikoina. Palliatiivisen osastohoidon jakso voi olla lyhyt ja ennalta suunniteltu, kuten lääkeannostelijan käytön aloitus. Myös pitempiaikaisilta jaksoilta kotiutuminen ja kotilomat pyritään mahdollistamaan.

Hoito on moniammatillista ja siihen osallistuvat potilaan tarpeiden mukaan hoitajien ja lääkärin lisäksi esimerkiksi fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti ja sairaalapappi. Osastolla vierailee säännöllisesti vapaaehtoistyöntekijöitä virkistystoiminnan puitteissa ja Saimaan Syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminta on säännöllistä.