Osasto tarjoaa leikkaus- ja anestesia- sekä kivunhoitopalveluita erikoissairaanhoitoa tarvitseville potilaille. Leikkaus- ja anestesiaosastolla on 10 leikkaussalia ja heräämöt aikuisille ja lapsille. Suoraan kotoa leikkaukseen tulevien potilaiden vastaanotto ja anestesiapoliklinikka toimivat päiväkirurgian tiloissa. Anestesiapalveluita annetaan tarvittaessa myös osaston ulkopuolelle.

Osaston yhteydessä toimii kipupoliklinikka, johon tullaan erikoissairaanhoidon lähetteellä. Kipupoliklinikka vastaa pitkään jatkuvasta kivusta kärsineiden potilaiden hoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja hoidon vasteen arvioinnista. Kipulääkäri ja kipuhoitaja osallistuvat myös syöpäkivunhoidon eri vaiheisiin. Osastoon kuuluu myös välinehuoltokeskus.

Voit katsoa yleistä ohjeistusta leikkaukseen tulijalle Leikkaukseen tulijan talosta.

Etsitkö näitä?

Saapuminen sairaalaan

Hoidossa osastolla