Kuntoutusosasto järjestää hyvää ja laadukasta sekä inhimillistä ja ihmisarvoa kunnioittavaa hoitoa.

Tavoitteena on tukea ja edistää liikkumista ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa. Saattohoitopotilaita tuetaan arvokkaaseen, kivuttomaan ja rauhalliseen kuolemaan omaiset huomioiden.

Osastolla on 36 paikkaa ja siellä työskennellään moniammatillisesti kuntouttavalla asenteella. Fysioterapeutit tukevat lähi- ja sairaanhoitajien lisäksi potilaiden kuntoutumista. Keskeisinä osa-alueina hoidossa ovat toimintakyvyn arviointi, parantaminen, kotona pärjäämisen tukeminen ja turvallinen kotiuttaminen. Kuntoutuspotilaiden lisäksi osasto on profiloitunut saattohoitopotilaiden-, intervalli-ja infektiopotilaiden hyvään hoitoon.

Osastolle tullaan yleensä lähetteellä sairaalasta. Intervallijaksolaiset tulevat säännöllisin, etukäteen sovituin ajoin kotoa. Osasto toimii kotiosastona saattohoitopotilaille, joilla on lupa tulla osastolle milloin vain.


Omaisille

Vierailut. Osastolla ei ole varsinaista vierailuaikaa, mutta vierailut ovat toivottavia klo 11-19 välisenä aikana. Saattohoitopotilaiden omaiset saavat tulla koska vain ja yöpyäkin osastolla tarvittaessa.

Tuliaiset. Osastolle voi tuoda kukkia ja sellaisia elintarvikkeita, jotka säilyvät huoneenlämmössä.


Etsitkö näitä?

Hoidossa osastolla