Osastolla hoidetaan kuntoutuspotilaita ja palliatiivisia saattohoitopotilaita.

Tavoitteena on tukea ja edistää liikkumista ja toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintaa. Palliatiivisien- ja saattohoitopotilaita hoidetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti ja omaiset huomioiden, tavoitteena on arvokas, kivuton ja rauhallinen elämän loppuvaiheen hoito.

Osastolla on 31 paikkaa ja siellä työskennellään moniammatillisesti kuntouttavalla työotteella. Osastolla työskennellään moniammatillisesti tiimityön periaattein. Tiimeissä toimii lääkäri, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, potilaan omahoitaja, kotiutushoitaja sekä tarvittaessa kotiutustiimi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti.

Kuntoutuspotilaiden hoidon keskeisinä osa-alueina ovat toimintakyvyn arviointi, parantaminen, kotona pärjäämisen tukeminen ja turvallinen kotiuttaminen. Palliatiivisien- ja saattohoito-potilaiden hoito on moniammatillista tiimityötä, jossa huomioidaan potilaan toiveet ja omaisien kanssa käydyt keskustelut. Keskeisiä osa-alueita hoidossa ovat kivunhoito, muita oireita lievittävät toimenpiteet, henkinen tuki ja potilaiden toiveet.

Osastolle tullaan yleensä lähetteellä sairaalasta. Osasto toimii kotiosastona palliatiivisille lupapaikkapotilaille, jotka voivat tulla osastolle milloin vain.


Omaisille

Vierailut. Kuntoutuspotilaiden suositeltava vierailuaika on kello 12 – 17. Saattohoitopotilaiden omaiset voivat tulla koska vain ja yöpyä osastolla halutessaan.

Tuliaiset. Kukkien ja elintarvikkeiden tuomisesta on hyvä ensin keskustella henkilökunnan kanssa, mutta periaatteessa kaikkia tuliaisia voi tuoda. Voimakkaasti tuoksuvien kukkien tuomista on hyvä välttää.


Liitteet

Osastoesite kuntoutusosasto 2

Palliatiivinen hoito osastolla


Etsitkö näitä?

Hoidossa osastolla