Kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä potilaan ja omaisten kanssa. Tavoitteena on potilaan toiminta- ja liikuntakyvyn kohentuminen sairastumista edeltävälle tasolle, jotta kotiutuminen kotiin tai palvelutaloon mahdollistuu.

Osasto toimii jatkokuntoutusosastona erityisesti neurologisille ja ortopedisille potilaille. Osastolla on 30 potilaspaikkaa ja siellä työskennellään tiimityön periaattein moniammatillisesti. Tiimeissä on mukana lääkäri, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, potilaan omahoitaja sekä tarvittaessa kotiutustiimi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti. Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Kotiutuminen ja jatkohoito suunnitellaan yhteistyössä potilaan jatkohoidosta vastaavien yksiköiden kanssa.


Omaisille

 Vierailut. Omaiset ja vierailijat ovat tervetulleita, vierailujen toivotaan ajoittuvan klo 12-19 välille. Poikkeuksellisista vierailuajoista on sovittava henkilökunnan kanssa.

Tuliaiset. Kukkien ja elintarvikkeiden tuomisesta on hyvä ensin keskustella henkilökunnan kanssa, mutta periaatteessa kaikkia tuliaisia voi tuoda. Voimakkaasti tuoksuvien kukkien tuomista on hyvä välttää.


Liitteet

Osaston esite


Etsitkö näitä?

Hoidossa osastolla