Kirurgian ja naistentautien vuodeosas­tolla 3A hoidetaan kirurgisia ja naistentauteja sairastavia potilaita sekä verisuonten tutkimus- ja toimenpidepotilaita. Hoito koostuu laaja-alaisesti tutkimuksista, diagnostii­kasta ja hoidosta. Potilaat ovat yleensä ai­kuispotilaita, mutta osastolla voidaan tarvittaessa seurata kirurgisia lapsipotilaita yön yli.

Potilaat tulevat osastolle lähetteellä hoidonvarauk­sen kautta LEIKO-potilaina (leikkaukseen kotoa) tai päivystyspotilaina päivystyksen kautta.

Osaston henkilökun­taan kuuluvat ortopedit ja muut erikois­lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoita­jat, fysioterapeutit sekä osaston­sihteerit ja laitoshuoltajat. Osastolla toimii joka vuo­rossa sairaanhoitaja-kätilö, jolla on mah­dolli­suus antaa neuvoja synnytyksiin liitty­vissä asioissa.

Omaisille

Vierailut. Suositeltu vierailuaika on klo 12-19.
Tuliaiset. Osastolle voi tuoda tuoksuttomia kukkia ja säilyviä elintarvikkeita.

Etsitkö näitä?

Saapuminen sairaalaan

Hoidossa osastolla