Kirurgian ja naistentautien vuodeosas­tolla 3A hoidetaan kirurgisia ja naistentauteja sairastavia potilaita sekä verisuonten tutkimus- ja toimenpidepotilaita. Hoito koostuu laaja-alaisesti tutkimuksista, diagnostii­kasta ja hoidosta. Potilaat ovat yleensä ai­kuispotilaita, mutta osastolla voidaan tarvittaessa seurata kirurgisia lapsipotilaita yön yli.

Potilaat tulevat osastolle lähetteellä hoidonvarauksen kautta LEIKO-potilaina (leikkaukseen kotoa) tai päivystyspotilaina päivystyksen kautta.

Osaston henkilökun­taan kuuluvat ortopedit ja muut erikois­lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoita­jat, fysioterapeutit sekä osaston­sihteerit ja laitoshuoltajat. Osastolla työskentelee useissa vuoroissa kätilö, jolla on mah­dolli­suus antaa neuvoja synnytyksiin liitty­vissä asioissa. Ellei kätilöä ole vuorossa, puhelu ohjautuu sairaanhoitajalle, joka ohjaa ottamaan yhteyttä omaan synnytyssairaalaan.

Juhlapyhien ja kesän aikana osasto on suljettuna erikseen ilmoitettuina aikoina.

Omaisille

Vierailut. Suositeltu vierailuaika on klo 12-19.
Tuliaiset. Osastolle voi tuoda tuoksuttomia kukkia ja säilyviä elintarvikkeita.

Etsitkö näitä?

Saapuminen sairaalaan

Hoidossa osastolla