Osasto tarjoaa lyhytaikaista hoitoa pääasiassa päivystyksen kautta tuleville potilaille. Osaston potilaat ovat iäkkäiden tavanomaisia sairauksia sairastavia potilaita, kuten sydän- ja tulehdussairauksia sairastavia. Lisäksi osasto on osa neurologisten potilaiden jatkohoitoa.

Osastolla hoidon tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen ja tukeminen. Osastolla on 20 sairaansijaa. Keskeisinä osa-alueina hoidossa ovat toimintakyvyn arviointi ja parantaminen, lääkehoidon optimointi, kotona pärjäämisen tukeminen ja turvallinen kotiuttaminen.

Osastolla työskennellään tiimityön periaattein moniammatillisesti ja tiimeissä on mukana lääkäreiden lisäksi mm. sairaan- ja lähihoitajia, fysioterapeutteja, laitoshuoltajia ja osastofarmaseutti.

Omaisille

Vierailuaika klo 12-19
Tuliaisia, kuten kukkia, syötävää yms. voi tuoda vapaasti

Soittoaika hoitajille 044 417 3503 klo 12 jälkeen

Etsitkö näitä?

Asiakas- ja potilasmaksut
Asiakkaan ja potilaan oikeudet
Hoitoonpääsy
Omien potilasasiakirjojen tilaaminen

Saapuminen sairaalaan
Sairaalan aulapalvelu ja neuvonta
Yleiset käytännöt (mm. tupakointi ja käsihygienia)

Hoidossa osastolla
Osastojen käytännöt (mm. wlan, osastojen aikataulut, vierailut)
Sosiaalipalvelut sairastuessa tai vammautuessa