Sosterin kotisairaalalla (Tehosa) tarkoitetaan asiakkaan kotona annettavaa, lääkärijohtoista, moniammatillista, määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa, jonka toteuttamisesta vastaa kotisairaalan oma henkilöstö.

Kotisairaalassa annetaan sairaalatasoista sairaanhoitoa silloin, kun asiakkaan hoito ei vaadi jatkuvaa sairaalaseurantaa. Kotisairaala on vaihtoehto vuodeosastohoidolle ja sillä pyritään välttämään laitoshoitoa ja/tai lyhentämään laitoshoidon kestoa. Asiakas tulee kotisairaalaan lääkärin lähettämänä ja asiakkaan potilastiedoissa on kaikki tarvittavat ohjeet jatkohoitoon. Kotiuttava lääkäri tekee arvion asiakkaan hoidettavuudesta kotisairaalassa. Asiakkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti hoidon tarpeen mukaan.

Kotisairaala toimii kaikkina viikon päivinä klo 7-22.
Yöaikaan hoidossa on tukena tarvittaessa kotihoidon yöpartio ja ensihoito.


Kotisairaalan ASIAKKUUDEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET

 • Asiakas on yli 18- vuotias.
 • Asiakas selviää päivittäisistä toiminnoistaan kotona tai asiakkaan tarvitsema perushoito /hoiva voidaan järjestää omaisten tai käytettävissä olevien kotiin annettavien palveluiden avulla.
 • Asiakkaan itse tai hänen kanssaan asuvan henkilön on kyettävä tarvittaessa hälyttämään ulkopuolista apua.
 • Asiakkaan taudinmääritys on selvä ja valittu hoitolinja on selkeästi ohjeistettu ja toteutettavissa kotiolosuhteissa esimerkiksi suonensisäiset hoidot, saattohoito.
 • Hoito on toteutettavissa 1-4 kertaa päivässä Savonlinnan kantakaupungissa, Kerimäellä ja Punkaharjulla sekä Enonkoskella (noin 40 km säteellä Savonlinnan keskussairaalasta).
 • Hoidon onnistuminen kotona edellyttää asiakkaan sitoutumista hoitoonsa ja yhteistyöhön hoitohenkilökunnan kanssa. Asiakas sitoutuu myös käyttämään hoitoon liittyviä apuvälineitä (esim. sairaalasänky, nostolaite, infuusiopumppu), mikäli niiden käyttäminen on asiakkaan hoidon kannalta olennaista ja niiden käyttö on edellytys asiakkaan ja työntekijän turvallisuuden takaamiselle hoitotilanteissa.
 • Asiakkaalta edellytetään hoidon ajan päihteettömyyttä.
 • Asiakas ei voi valikoida hoitohenkilökuntaa uskonnon, etnisen taustan, sukupuolen tai muun vastaavan asian perusteella
 • Lemmikkieläimet pidetään kytkettyinä tai toisessa huoneessa hoitokäyntien aikana.

HOIDAMME KOTISAIRAALASSA

 • Infektiopotilaita, joilla on suonensisäinen antibioottihoito tai lihakseen annettava lääkitys (esimerkiksi virtsatieinfektiot, ruusu- ja keuhkokuumepotilaat).
 • Vaativia haavahoitoja, esimerkiksi alipaineimuhoidot.
 • Suonensisäistä nestehoitoa ja ravitsemusta tarvitsevat potilaat.
 • Syöpäpotilaita, jotka tarvitsevat esimerkiksi tehostettua kivunhoitoa, suonensisäistä antibioottihoitoa.
 • Hoidon tarpeen arviokäyntejä kotihoidon asiakkaille ja palveluasuminen asukkaille.
 • Palliatiivista hoitoa tarvitsevia ja saattopotilaita kotiympäristössä:
  • maksuton arviointikäynti
  • palliatiivisen lääkärin kotikäynti yhdessä kotisairaalan sairaanhoitajan kanssa
  • asiakkaan ja läheisen kokonaisvaltainen arjessa selviytymisen tukeminen elämän loppuvaiheessa
  • kivunhoito ja muu vaativa oirehoito
  • apuvälinetarpeen ja hoitotarvikkeiden kartoitus

MAKSUT

 • Sairaanhoitajan kotikäynti 12,20 €/vrk
 • Maksu kerryttää maksukattoa.
 • Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden ja tehostetussa palveluasumisessa asuvien kuukausihoitomaksu sisältää kotisairaalan asiakasmaksut.
 • Asiakasmaksu sisältää lääkehoidon, jota tarvitaan asiakkaan kotisairaalaan johtaneen äkillisen sairauden takia, esimerkiksi suonensisäinen antibioottihoito ja akuuttiluonteinen kipulääkitys. Pitkäaikaislääkityksen kustannuksista asiakas vastaa itse.
 • Asiakasmaksuun sisältyvät myös asiakkaan tarvitsemat sairaanhoitotarvikkeet ja apuvälineet samalla tavalla kuin niitä annetaan muillekin kotihoidossa oleville asiakkaille hoitotarvikejakelu- ja apuvälineohjeistusten mukaisesti.