Hengitystukiyksikkö vastaa hengitystukihoidon tarpeessa olevien asiakkaiden hoidosta. Henkilöstö tekee vastuullista ja itsenäistä hoitotyötä asiakkaan kotona. Hoitotiimit jotka koostuvat lähihoitajista  toimivat 24 / 7.

Asiakkaat ovat invasiivisessa (trakeostomoitu) tai non-invasiivisessa (hengitysmaski) hengityslaitehoidossa. Hengityslaitehoito voi olla jatkuvaa 24/7 tai osan aikaa, esim. yöaikainen tukihoito.

Kotihoidon lääkäri vastaa asiakkaiden lääketieteellisestä hoidosta ja palliatiivisen yksikön lääkäri vastaa palliatiivisesta hoidosta.  Sairaanhoidollinen tuki tulee Kotisairaala Tehosasta.

Asiakas tulee Hengitystukiyksikköön lähettävän tahon moniammatillisen arvioinnin perusteella.