Osasto tarjoaa lyhytaikaista hoitoa pääasiassa päivystyksen kautta tuleville potilaille. Osastolla on 20 sairaansijaa. Osastolla hoidetaan iäkkäiden tavanomaisia sairauksia sairastavia ja lisäksi osastolla on neurologista jatkohoitoa tarvitsevia potilaita.

Osastolla hoidon tavoitteena on toimintakyvyn parantaminen ja tukeminen. Keskeisinä osa-alueina hoidossa ovat toimintakyvyn arviointi ja parantaminen, lääkehoidon optimointi, kotona pärjäämisen tukeminen ja turvallinen kotiuttaminen.

Osastolla työskennellään moniammatillisesti ja tiimeissä on mukana lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja, kotiutushoitaja, osastofarmaseutti, ravitsemusterapeutti, puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Huom! Osasto on muuttanut uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen 4. kerrokseen. Katso uudet pysäköinti- ja liikennejärjestelyt sekä sisäänkäynnit: https://www.sosteri.fi/uusi-sosiaali-ja-terveyskeskus/

Omaisille

Vierailuaika klo 12-19. Soittoaika hoitajille 044 417 3152 klo 12 jälkeen.

Etsitkö näitä?

Asiakas- ja potilasmaksut
Asiakkaan ja potilaan oikeudet
Hoitoonpääsy
Omien potilasasiakirjojen tilaaminen

Saapuminen sairaalaan
Sairaalan aulapalvelu ja neuvonta
Yleiset käytännöt (mm. tupakointi ja käsihygienia)

Hoidossa osastolla
Osastojen käytännöt (mm. wlan, osastojen aikataulut, vierailut)
Sosiaalipalvelut sairastuessa tai vammautuessa