Savonlinnan keskussairaalan päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat 24/7. Sairaalassa toimivat myös erikoislääkäreiden vastaanotot poliklinikoilla. Sairaalan osastoilla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.


Päivystys

Kun arvioit, että vaivasi vaatii kiireellistä tutkimista ja hoitoa, mutta ei uhkaa henkeä, soita päivystyspoliklinikan puhelinneuvontaan. Hätätilanteissa soita hätänumeroon 112.

Päivystys


Laboratoriot, röntgen ja kuvantaminen

Laboratoriot, röntgen ja kuvantaminen


Poliklinikat

Poliklinikat ovat erikoislääkärin vastaanottoja, joihin tullaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen antaa joko Sosterin tai yksityisen terveysaseman lääkäri.

Dialyysiyksikkö
Fysiatrian poliklinikka
Fysioterapiayksikkö
Hammas- ja suusairauksien poliklinikka
Ihotautien poliklinikka
Jalkaterapia
Keuhkosairauksien poliklinikka
Kirurgian poliklinikka ja lääkehoitoyksikkö
Korva-nenä- ja kurkkutautien poliklinikka
Kuuloasema
Lasten ja nuorten yksikkö
Lasten psykiatria (Perhepalvelukeskus)
Naisten poliklinikka
Neurofysiologian poliklinikka
Neurologian poliklinikka
Nuorisopsykiatrian poliklinikka
Päivystys
Silmätautien yksikkö 3B
Sisätautien poliklinikka ja infektioyksikkö
Sydänpoliklinikka


Osastot

Osastoilla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.

Kirurgian osasto 2A
Kirurgian ja naistentautien osasto 3A
Leikkaus- ja anestesiayksikkö ja päiväkirurgia
Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoito-osasto
Palliatiivinen osasto 2B
Sisätautien osasto 4A
Sisätautien osasto 5A ja sydänvalvonta
Tehostettu valvonta

Lisäksi Savonlinnan sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloissa toimii kuntoutusosasto ja Geriatrinen akuuttiosasto


Ravitsemusterapia

Ravitsemusterapialla edistetään toipumista, toimintakykyä ja hyvinvointia turvaamalla riittävä ja monipuolinen ruokavalio potilaalle sopivilla tavoilla.

Ravitsemusterapia


Kotisairaala Hengitystukiyksikkö

Hengitystukiyksikkö vastaa hengitystukihoidon tarpeessa olevien asiakkaiden hoidosta. Henkilöstö tekee vastuullista ja itsenäistä hoitotyötä asiakkaan kotona.

Kotisairaala Hengitystukiyksikkö


Kotisairaala Tehosa

Sosterin kotisairaalalla (Tehosa) tarkoitetaan asiakkaan kotona annettavaa, lääkärijohtoista, moniammatillista, määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa, jonka toteuttamisesta vastaa kotisairaalan oma henkilöstö.

Kotisairaala Tehosa


Patologia

Patologian yksikkö tuottaa palveluita Sosterin eri yksiköille.

Patologia