Toimintaterapian tavoitteena on tukea potilaan mahdollisuutta selviytyä arjesta itsenäisemmin ja selkeyttää potilaan käsitystä omista kyvyistä ja taidoista, sekä kehittämiskohteista. Toimintaterapiassa tuetaan potilaan päivittäistä elämää; itsestä huolehtimista, asioimista, kotielämää, opiskelussa tai työssä selviytymistä sekä vapaa-ajan viettämistä.

Potilailla on mahdollisuus osallistua toimintaterapiaan osana psykiatrista sairaala- tai avohoitoa. Toimintaterapia toteutuu pääasiassa yksilökäynteinä, mutta myös suunniteltuina ryhminä. Toimintaterapia toteutetaan osana moniammatillista yhteistyötä. Toimintaterapiaan tarvitaan lähete. Yhteydenotot hoidetaan omahoitajan kautta.

Toimintaterapeutin ensisijaisena työnä on toimintamahdollisuuksien arviointi, jossa selvitetään potilaan selviytymistä arjestaan ja tuen tarvetta, sekä ohjataan potilasta jatkokuntoutukseen.

Toimintaterapiassa käytettävät menetelmät liittyvät potilaan yksilöllisiin tavoitteisiin. Menetelminä voi olla mm. ruuanvalmistusta, asiointia, liikkumista julkisilla kulkuvälineillä, sekä harrastuksiin liittyviä toimintoja ja luovia toimintoja.