Apuvälinekeskus järjestää ja ohjaa koko Sosterin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelua yhteisesti sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Alueella noudatetaan sosiaali – ja terveysministeriön vahvistamia valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita.

  • Apuvälinekeskuksesta luovutetaan lääkinnällisenä kuntoutuksena perusapuvälineet Savonlinnan kaupunkialueen asukkaille sekä tehdään Sosterin alueella vaativammat apuvälinearviot.
  • Perusapuvälineiden arviointi ja lainaus tapahtuu ilman ajanvarausta aukioloaikoina.
  • Vaativammat apuvälinearviot tehdään ajanvarauksella sovitusti.
  • Apuvälinekeskus vastaa Savonlinnan kaupungin, vammaispalvelulain mukaisten, pienten asunnonmuutostöiden toteutuksesta.
  • Mekaaninen apuvälinehuolto ja -korjaus tehdään apuvälinekeskuksessa.

Asiakasvastaanotto on auki ilman ajanvarausta ma-pe klo 10-13
Ajanvaraus ma-pe klo 8-10
Muuna aikana asiakasvastaanotto ajanvarauksella p. 044 417 3979