Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälinetarpeen määrittelyn, apuvälineiden sovituksen, luovutuksen, käytön opetuksen, seurannan, huollon ja ohjauksen. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. Apuvälineet myönnetään ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön.

APUVÄLINEIDEN MYÖNTÄMINEN

Apuvälineiden myöntäminen perustuu aina potilaan/asiakkaan tilanteen tapauskohtaiseen ja yksilölliseen harkintaan. Lisäksi huomioidaan lääketieteelliset, hoidolliset ja vammaispalvelulain ja -asetuksen sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteet.

APUVÄLINETARPEEN ARVIOINTI

Apuvälinepalvelun piiriin ja tarpeen arvioon pääset ottamalla yhteyttä oman alueesi terveysaseman fysioterapiayksikköön tai alueelliseen Apuvälinekeskukseen. Terveysasemien fysioterapiayksiköt ohjaavat asiakkaat tarvittaessa Apuvälinekeskukseen vaativampien apuvälinepalvelujen piiriin.


Apuvälinekeskus

Apuvälinekeskuksesta saa

  • Lapsi- ja aikuispotilaiden erikoisapuvälineet, kuten sähköiset liikkumisen apuvälineet
  • Savonlinnan kaupunkialueen perusapuvälineet
  • Savonlinnan kaupungin (ml. Kerimäki, Punkaharju, Savonranta) alueen pienet asunnonmuutostyöt kuten tukikahvat ja -kaiteet, luiskat, kynnysten poistot.

Terveysasemilta saa liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perusapuvälineet, kuten hygienia- ja liikkumisen apuvälineet.

Apuvälinekeskus


Apuvälineteknikko

Apuvälineteknikko arvioi ja hankkii yksilölliset apuvälineet, kuten proteesit, ortoosit, ortopediset jalkineet, tukipohjalliset sekä ohjaa näiden käytössä.

Apuvälineteknikko


Korjaus ja huolto

Huollossa korjataan terveydenhuollon myöntämiä apuvälineitä.

Apuvälinehuolto ja korjaus