Fysioterapia

Fysioterapia on asiakaslähtöistä ja moniammatillista liikunta- ja toimintakyvyn edistämistä kaikissa ikäryhmissä. Fysioterapian tavoitteena on tukea asiakkaan työssä ja kotona selviytymistä sekä sosiaalista osallistumista ylläpitämällä terveyttä, toimintakykyä.

Fysioterapia

Tutustu myös Kuntoutumistalo.fi


Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on perusteltua, kun asiakas tarvitsee apua liikkumiseen ja kodin arkiaskareista selviytymiseen. Kotikuntoutuksella pyritään tukemaan asiakas itsenäiseen toimintaan ja pärjäämiseen omassa arjessaan.

Kotikuntoutus


Toimintaterapia

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Toimintaterapia


Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälineasiantuntijan tekemän apuvälinetarpeen määrittelyn, apuvälineiden sovituksen, luovutuksen, käytön opetuksen, seurannan, huollon ja ohjauksen. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. Apuvälineiden käyttöön luovutus perustuu hoitopäätökseen, jonka vuoksi apuväline on aina henkilökohtaiseen käyttöön.

Apuvälinepalvelut


JALKATERAPIA

Jalkaterapian keinoilla tavoitellaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitoa ja paranemista keskittyen alaraajojen toimintahäiriöihin ja ongelmiin.

Jalkaterapia


Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapia on  lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on tutkia ja hoitaa eri syistä johtuvia puheen, kielen, kommunikoinnin, äänentuoton ja nielemisen häiriöitä. Tällä hetkellä Sosterilla ei ole omaa puheterapeuttia aikuisille. Tiedustelut toimintakyky-yksiköstä:

p. 044 417 3205 tai 044 417 2760 arkisin klo 9.30.-11.30

Linkit


Lasten puheterapia

Lasten ja kouluikäisten puheterapiapalvelut on Sosterissa keskitetty Perhepalvelu­keskukseen.

Perhepalvelukeskus