Erityisravintokustannukset

Vammaispalveluasetuksen 19§:n mukaan vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset kustannukset, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita henkilö joutuu käyttämään pitkäaikaisesti tai säännöllisesti. Erityisravintokustannuksia voi hakea vammaispalveluhakemuksella.

 

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta tai tukitoimesta

 

Ylimääräiset vaatekustannukset

Vammaispalveluasetuksen 18§:n mukaan vammaiselle henkilölle korvataan ylimääräiset vaatekustannukset, jotka johtuvat vamman tai sairauden aiheuttamista vaatteiden tavanomaista suuremmasta kulumisesta tai siitä, että henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Ylimääräisiä vaatekustannuksia voi hakea vammaispalveluhakemuksella.

 

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta tai tukitoimesta