Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen ja hänen perheensä tukeminen. Sopeutumisvalmennuksessa opetellaan elämään vamman tai sairauden kanssa ja löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin. Sopeutumisvalmennusta voi olla esim. tukiviittomien opetus ja materiaalit, AAC-ohjaus, liikkumistaidon ohjaus sekä asumisvalmennus.  Sopeutumisvalmennusta voi hakea vammaispalveluhakemuksella.

 

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta tai tukitoimesta