Sosterin alueella vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille järjestetään asumista ja asumiseen liittyvää tukea asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Asumispalveluja järjestetään vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perusteella. SOSTERI:ssa asumispalvelut tuotetaan omana toimintana tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Asumiseen liittyvä tuki voi olla:

  • perhehoitoa: hoito ja huolenpito toteutetaan perhehoitajan tai asiakkaan kotona
  • asumisvalmennusta: asumiskokeilua tai valmennusta muutosvaiheessa
  • tuettua asumista: asiakkaan omaan tai vuokra-asuntoon järjestettävät tukipalvelut
  • palveluasumista: palvelut asumisyksiköstä, jossa ei ole yövalvontaa
  • tehostettua palveluasumista: ympärivuorokautista ohjausta ja valvontaa ryhmämuorisessa asumisessa
  • lyhytaikaista asumista tilapäiseen tarpeeseen

 

Vammaispalveluhakemus

Sosterin oma kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö on Mäntykoti  https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-vammaisille/mantykoti