TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA

Työ- ja päivätoiminta on vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan myönnettävä palvelu, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset vammaisen henkilön mielekkään arjen saavuttamiskeksi. Työ- ja päivätoimintaa Sosterin alueella järjestetään ostopalveluna.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on vaikeavammaisille henkilölle järjestettävää kodin ulkopuolella tapahtuvaa päiväaikaista toimintaa. Toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.
Päivätoiminnan sisältöä pyritään muotoilemaan asiakkaan oman kiinnostuksen mukaisesti.

Työtoiminta

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat vain vähän ohjausta ja apua arjen rutiinitilanteissa kuten ruokailut yms.
Työtoimintana järjestetään käytännön tehtäviä ryhmämuotoisesti erilaisissa toimintayksiköissä ja toimintaympäristöissä. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa.

Avotyötoiminta

Avotyötoiminnalla tarkoitetaan päiväaikaista työtoimintaa, jota tehdään tavallisella työpaikalla. Avotyötoiminnassa työtehtävät ovat työnomaisia avustavia tehtäviä. Avotyötoiminnan toimintayksikössä asiakkaalle on nimetty ohjaaja/yhteyshenkilö, joka auttaa ja ohjaa työtehtävissä tarvittaessa. .Avotyötoiminnasta maksetaan työosuusrahaa.

 

Työ- ja päivätoimintaan haetaan vammaispalveluhakemuksella.

https://www.sosteri.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/hakemus-vammaispalvelulain-mukaisesta-palvelusta-tai-tukitoimesta.pdf