Vammaispalvelulain 9§:n mukaisia tukitoimia ovat esim. asuntoon kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden huolto- ja korjaustyöt. Muita määrärahasidonnaisia tukitoimia voi hakea vammaispalveluhakemuksella.

 

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta tai tukitoimesta