1. Miksi on siirrytty keskitettyyn kuljetusten tilauskäytäntöön? 

Aiemmin taksimatkojen kustannuksia ja taksamittarin käyttöä säädeltiin Taksilailla ja siihen liittyvällä valtioneuvoston asetuksella. Heinäkuun alussa 2018 nämä lait ja asetukset poistuivat käytöstä. Uudessa tilanteessa jokaisella taksiyrittäjällä on mahdollisuus hinnoitella kuljetuksensa itsenäisesti ja päättää taksamittarin käyttötavasta.

Vammaispalvelun myöntämät kuljetuspalvelut kustannetaan yhteisistä verovaroista jolloin hankintalaki määrää julkisen toimijan kilpailuttamaan ostot ja palvelut, kun niiden arvioitu hankintahinta ylittää laissa määritetyt rajat. Myönnettyjen kuljetuspalveluiden vuosikustannus on niin suuri, että Sosterin on ollut pakko organisoida kuljetuspalvelut ja niiden tilaukset uudelleen ja kilpailuttaa tämä kuljetuspalvelusektori. Sosteri ei voinut kilpailuttaa jokaiselle kuljetuspalveluasiakkaalle erikseen omaa taksia vaan palvelu oli organisoitava keskitetysti.

Yhteenvetona: viranomainen joutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja. Vanha järjestelmä toimi hyvin, jopa kiitettävästi, vanhojen lakien aikana, uusi järjestelmä tulee toimimaan vähintäänkin hyvin uusien lakien aikana.

Muistetaan myös, että varsinaisen kuljetuspalvelun tarjoavat Savonlinnan alueen ja Enonkosken taksiautoilijat.

 

2. Sain uudet kuljetuspalveluohjeet. Mitä tämä tarkoittaa minulle? 

Vammaispalvelu on päivittänyt kuljetuspalvelun asiakasohjetta 1.3.2021 alkaen. Kuljetuspalvelu säilyy toiminnaltaan samanlaisena kuin se on ollut vuodesta 2019 alkaen. Ainoa muutos entiseen koskee asiakkailtamme perittäviä omavastuuosuuksia.

Sosteri yhtenäisti kuljetuspalveluidensa hinnoittelua niin, että vammaispalvelun myöntämien matkojen omavastuut muutettiin vastaamaan Savonlinnan keskustan alueen paikallisliikenteen asiakastaksaa. Vammaispalvelun kuljetuksista peritään aikuiselta jatkossa omavastuuta 15 kilometrin matkaan saakka 3,30 € ja sen jälkeen porrastetusti viiden kilometrin välein asiakkaillemme toimitetun omavastuutaulukon mukaisesti. Uusi omavastuutaulukko koskee kaikkia Sosterin vammaispalvelun myöntämiä matkoja Savonlinnan ja Enonkosken alueella, ei ainoastaan Savonlinnan keskustan aluetta.

Lisäksi savonlinnalaiset vammaispalvelun matkakorttiasiakkaat voivat matkustaa Savonlinnan palvelu- (Pali 1 ja 2) ja asiointiliikenteessä (Ahvensalmi, Punkaharju, Savonranta ja Pellossalo) lastenlipun hinnalla niin, että matkakortilta ei kulu matkaoikeuksia. Tietoa Savonlinnan kaupungin hankkimasta asiointiliikenteestä löytyy osoitteesta https://www.savonlinna.fi/asukas/kadut_ja_liikenne/liikenne/paikallis-ja-lahiliikenne Tämä etu ei koske Sosterin vammaispalvelun enonkoskelaisia asiakkaita, koska palvelu- ja asiointiliikenteestä vastaa Savonlinnan kaupunki.

 

3. Miksi kyyti pitää tilata vähintään kaksi tuntia ennen matkaan lähtöä?

Kuljetusten tilausjärjestelmän uudistuessa haluamme välttää virheitä, joita on esiintynyt muilla toimijoilla vastaavaan tilausjärjestelmään siirryttäessä. Tällä kahden tunnin ennakkoajalla pyrimme ensisijaisesti varmistamaan, että tilattu kyyti on varmasti asiakkaan saatavilla tilauksen yhteydessä sovittuna aikana.

Toinen tarkoitus kahden tunnin ennakkotilausajalla on antaa välityskeskukselle mahdollisuus yhdistellä matkoja. Mikäli tämän kahden tunnin aikana asiakkaan lähialueelta toinen asiakas tilaa matkan samaan määränpäähän, välityskeskus voi yhdistää nämä matkat ja samaan kyytiin voi tulla useampi matkustaja. Matkoja ei yhdistellä niin, että siitä olisi asiakkaille tarpeetonta haittaa.

 

4. Kuinka voin saada vakiotaksin tai yksinmatkustusoikeuden?

Vakiotaksioikeuksia, samoin kuin yksinmatkustusoikeuksia, myönnetään erillisen, vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemus toimitetaan vammaispalveluun, joka tekee päätökset näistä oikeuksista. Vammaispalvelun yhteistiedot löytyvät saamastanne kuljetuspalveluohjeesta ja Sosterin nettisivuilta. Myönnettävälle oikeudelle pitää olla vahvat perustelut. Pääsääntöisesti nämä perustelut ovat terveyteen, vammaan tai muuhun vakavaan toiminnalliseen haittaan liittyviä.

Vakiotaksioikeutta haettaessa asiakas esittää hakemuksessaan autoilijaa, jonka haluaa toimivan jatkossa vakiotaksinaan. Sosteri ei valitse ja osoita asiakkaalle jotain tiettyä autoilijaa vakiotaksiksi mutta vakiotaksin toivotaan valikoituvan asiakkaan asuinpaikan lähietäisyydeltä.

Vakiotaksin saaneille asiakkaille lähetetään erillinen ohje vakiotaksin käytöstä. Asiakas tilaa vakiotaksin suoraan kuljettajalta aiottua matkaa edeltävänä päivänä klo 14:00 mennessä.

Näin vakiotaksiautoilija pystyy suunnittelemaan seuraavan päivän ajonsa.

Vakiotaksiautoilija vastaa asiakkaansa kuljetustarpeesta kokonaisvaltaisesti. Mikäli vakiotaksi ei muiden kuljetusvaraustensa vuoksi voi kuljettaa asiakastaan hänen haluamanaan aikana, autoilija järjestää asiakkaalle korvaavan kuljetuksen tai sopii uudesta matka-ajankohdasta, mikäli matka-ajan siirto on asiakkaalle mahdollista.

Mikäli autoilija, esimerkiksi lomansa tai muun syyn takia, on pidemmän aikaa poissa kuljetuspalvelusta, asiakas tilaa kuljetuksensa tänä aikana välityskeskuksesta, ellei autoilija ole sopinut asiakkaan suostumuksella muusta väliaikaisesta järjestelystä.

 

5. Mikä on asiointimatka?

Vammaispalvelun järjestämissä kuljetuksissa asiointimatka on meno-paluumatka, jossa kuljetuspalvelun asiakas lähtee yhdestä osoitteesta ja palaa asioinnin jälkeen samalla taksilla samaan osoitteeseen tai sen lähelle. Asiointimatkasta kuluu kaksi yhdensuuntaista matkaa ja matkan pituudesta määräytyvä omavastuuosuus laskutetaan asiakkaalta kahteen kertaan, erikseen meno- ja paluumatkan osalta. Asiointimatkaan voi sisältyä enintään 30 minuuttia odotusaikaa. Ylimenevän odotusajan maksaa asiakas suoraan kuljettajalle tai kuljettaja vähentää kortilta matkoja 1 kpl per 15 min odotusaika.

 

6. Voiko taksinkuljettaja avustaa minua asiointimatkalla? 

Kyllä. Asiakas ja kuljettaja voivat yhdessä sopia kuljettajan antamasta avusta asiointien yhteydessä. Asiointimatkojen (meno-paluumatkojen) yhteydessä vammaispalvelu korvaa odotusaikaa enintään 30 minuuttia. Rahana tämä on n. 24 euroa. Kuljettaja saa laskuttaa tämän korvauksen odotusaikataksana, jos hän avustaa asiakasta hänen asioinnissa.

Odotusaikaa ei korvata, jos kuljettaja istuu autossa odottamassa, kun asiakas itse hoitaa asiointejaan.

Yhdensuuntaisella matkalla eli silloin kun asiakas lähtee jostakin osoitteesta ja matka päättyy selkeästi eri osoitteeseen, odotusaikaa korvataan enintään 15 minuuttia eli lyhyen pysähdyksen verran tai ylimenevän odotusajan maksaa asiakas suoraan kuljettajalle tai kuljettaja vähentää kortilta matkoja 1 kpl per 15 min odotusaika.

 

7. Tulen maaseudulta kaupunkiin asiointimatkalle. Pääsenkö samalla taksilla takaisin kotiin?

Tämä on mahdollista. Mikäli olette tilanneet asiointimatkan (meno-paluumatkan) ja viivytte asioinneillanne enintään 30 minuuttia, ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Tässä tapauksessa teiltä kuluu kaksi matkaa ja veloitetaan kaksi omavastuuta.

Mikäli 30 minuutin odotusaika ylittyy, teillä on mahdollisuus maksaa itse ylimenevä aika kuljettajalle. Odotusajan tuntilaskutushinta on noin 47 euroa. Minuuttihintana tämä tekee hieman alle 0,80 euroa.

Toinen mahdollisuus on, että jokaista ylimenevästä 15 minuutin odotusaikajaksoa kohti teiltä kuluu yksi matka ja yksi omavastuuosuus (minimitaksalla).

Mikäli tiedätte, että teidän asiointimatkanne tulee kestämään esimerkiksi useita tunteja, teille on edullisempaa tilata matka kahtena yhdensuuntaisena matkana, jolloin ette todennäköisesti tule saamaan samaa taksia paluumatkallenne.

 

10. Käytän kuljetuspalvelua mökillä käynteihin. Minulla on kotoa lähtiessä mukana tavaraa ja pysähdyn matkalla ruokakaupassa. Pitääkö minun tyhjentää tavarani taksista kaupan pihassa ja odottaa kaksi tuntia uudelleen toista autoa?

Ei tarvitse olla huolissaan. Matkaa tilatessanne ilmoitatte määränpäänne ja asiointitarpeenne matkan aikana. Koska matkustatte kotoa mökille, kyseessä on yhdensuuntainen matka johon sisältyy 15 minuutin odotusaika asiointia varten. Mikäli tämä odotusaika ei riitä, odotusaika jatkuu 15 minuutin jaksoissa, jolloin teiltä kuluu kaksi matkaa ja peritään toinen omavastuuosuus. Kuljettaja ilmoittaa tämän muutoksen välityskeskukseen.

Esimerkki: Olette tilanneet yhdensuuntaisen matkan mökille. Pysähdytte matkan aikana markettiin, jossa teillä menee 45 minuuttia asiointiin. Teiltä kuluu matkakortilta kolme (3) matkaa ja maksatte kolme (3) omavastuuosuutta. Odotusajalta kaksi omavastuuta määräytyvät minimitaksan mukaan, koska ajokilometrejä ei odotusaikana synny.

 

11. Voinko käyttää matkallani saattajaa?

Saattajaa voi käyttää matkan aikana. Saattajan mukana olosta ei peritä lisäkuluja asiakkaalta tai saattajalta. Saattaja ei voi olla vammaispalvelun matkakorttiasiakas. Saattajan terveyden ja toimintakyvyn pitää olla sellainen, että hän oikeasti kykenee avustamaan asiakasta.

Saattaja on mahdollista ottaa kyytiin tai jättää kyydistä veloituksetta silloin kun tapahtuma ei edellytä merkittävää poikkeamaa tilatusta matkareitistä. Jos saattajan noutaminen/jättäminen poikkeaa merkittävästi matkareitistä, kuljettaja laskuttaa erikseen asiakasta tai saattajaa reitiltä poikkeamisesta aiheutuneesta kulusta.

 

12. Kortissani on merkintä ”Kortin tekninen ikä”. Mitä se merkitsee?

Tämä korttiin painettu kuukausi ja vuosi merkintä tarkoittaa sitä, että kortti vanhenee silloin eikä sitä pysty enää käyttämään. Tämän teknisen vanhenemisen vuoksi teille toimitetaan automaattisesti uusi kortti hyvissä ajoin. Teidän ei tarvitse huomioida tätä merkintää kortissa.

Teidän on kuitenkin seurattava teille toimitetussa kuljetuspäätöksessä olevaa päätöksen vanhenemisaikaa. Teidän on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen päätöksen vanhenemista haettava kuljetuspalvelun jatkoa vammaispalvelusta ettei oikeus kuljetuspalveluunne katkea.

Uusi hakemus on tehtävä vain siinä tapauksessa, että teille myönnetty kuljetuspalvelu on ollut määräaikainen. Mikäli kuljetuspalvelupäätöksessänne lukee, että päätös on voimassa toistaiseksi, teidän ei tarvitse hakea palveluun jatkoa.

 

13. Voinko joutua matkustamaan vieraan henkilön kanssa korona-aikana?

Korona-aikaisten matkustamista koskevien suositusten voimassaoloaikana matkoja ei yhdistellä Sosterin tai välityskeskuksen toimesta.

Samassa taloudessa asuvat voivat tilata yhteisen taksin ja esimerkiksi samassa hoitokodissa asuvien asiakkaiden matkoja tilaavat henkilökunnan edustajat voivat yhdistellä matkoja tarkoituksen mukaisesti.

Matkustamisen aikana asiakkaiden pyydetään huolehtimaan omasta suojautumisesta. Kuljettajat ovat saaneet ohjeet mahdollisimman turvallisen kuljetusympäristön tarjoamisesta.

 

14. Uudessa omavastuutaulukossa omavastuun määrä loppuu 160 kilometrin matkaan. Kuinka paljon omavastuu on, jos matkani on tätä pidempi?

Vammaispalvelun myöntämien matkojen matkustusalue määritellään yksilöllisesti kunkin asiakkaan kanssa huomioiden hänen asiointi- ja muu matkustustarve. Omavastuutaulukon mukainen kilometrimäärä kattaa hyvin asiakkaidemme kuljetustarpeen. Mikäli asiakkaillamme on tarvetta tätä pidempiin matkoihin, niiden omavastuuosuudet määräytyvät Matkahuollon viimeisen hinnaston kilometripohjaisen bussimatkan lipun hinnan perusteella. Matkahuollon kyseiseen hinnastoon on linkki tällä nettisivulla.

 

15.  Mitä uudessa omavastuutaulukossa tarkoitetaan Lapsi –hinnalla?

Omavastuuosuus peritään Lapsi –taksan mukaan silloin, kun asiakas on 4 – 11 –vuotias. Alle 4 –vuotiailta matkakortin haltioilta ei peritä omavastuuta.

Lisäksi omavastuu peritään Lapsi –taksan mukaan asiakkailta silloin, kun välityskeskus on yhdistellyt matkoja tai matka on tilattu vähintään kahdelle matkakortilla matkustavalle asiakkaalle.

Savonlinnalaiset vammaispalvelun matkakorttiasiakkaat voivat lisäksi matkustaa palveluliikenteessä (Pali 1 ja 2) ja Savonlinnan kaupungin hankkimassa asiointiliikenteessä lastenlipun hinnalla. Matkakortti ei käy näissä kuljetuksissa maksuvälineenä mutta sitä kuljettajalle näyttämällä hän veloittaa teiltä lastenlipun hinnan eikä teiltä myöskään kulu matkakortilta matkaoikeuksia.

 

16. Sosterin vammaispalvelu on myöntänyt minulle matkakortin. Miksi uudessa ohjeessa lukee, että savonlinnalaiset matkakorttiasiakkaat saavat matkustaa paikallisliikenteessä lastenlipun hinnalla? Olen itse enonkoskelainen. Miksi minulla ei ole tätä oikeutta, vaikka minulla on matkakortti?

Sosterin vammaispalvelu myöntää matkakorttioikeuksia Vammaispalvelu- ja Sosiaalihuoltolain perusteella savonlinnalaisille ja enonkoskelaisille asiakkaille. Sosteri toimii tässä palvelussa järjestäjänä ja molemmat kunnat rahoittavat palvelun omien kuntiensa asiakkaiden osalta.

Savonlinnan palvelu- ja asiointiliikenne on Savonlinnan kaupungin hankkimaa kuljetuspalvelua ja kaupunki tukee tältä osin vain savonlinnalaisia vammaispalvelun kuljetuspalveluasiakkaita näiden palveluiden hinnoittelussa.

 

17. Voinko tilata ns. pikataksin?

Valitettavasti vammaispalvelun kuljetuspalvelussa ei ole mahdollista tilata ns. pikataksia. Tämä rajoite palvelussa johtuu useasta syystä. Vammaispalvelun kuljetuksia ajavat taksit ajavat myös muita kuljetuksia, esimerkiksi normaalit taksikuljetukset, koululaiskuljetukset, Kela –kuljetukset, erilaiset päivätoiminta- ja asiointilinjakuljetukset jne. Alueellamme on rajallinen määrä taksiautoilijoita joista vain osa ajaa vammaispalvelun kuljetuksia.

Palvelussamme on ajoittain pula autoista ja joudumme kuukausittain lähettämään Savonlinnan keskustan takseja esimerkiksi Savonrannalle tai Enonkoskelle, koska ajokalustoa ei ole lähempänä saataville. Samoin Savonrannan, Kerimäen ja Punkaharjun takseja joudutaan aika ajoin käyttämään Savonlinnan keskustan kuljetuksiin.

Kahden tunnin kuljetuksen tilauksen ennakkoaika takaa sen, että asiakas esimerkiksi Savonrannalla saa auton haluamaansa aikaan, vaikka se joudutaan lähettämään hänelle Savonlinnasta tai Enonkoskelta.

Vammaispalvelun kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaille asiointi- ja virkistysmatkoihin. Katsomme, että kahden tunnin ennakkoaika kuljetusten tilauksessa ei huononna asiakkaan oikeutta kyseisiin matkoihin. Vammaispalvelun kuljetusten myöhästymisistä saamme erittäin vähän palautetta mutta siirtymällä pikataksin tilausmahdollisuuteen näemme, että asiakkaan kokemukset hitaasta palvelusta tulisivat lisääntymään huomattavasti.

Tilausjärjestelmässä on mahdollisuus saada kuljetus nopeammassa aikataulussa, jos kuljetus on tilattu vähintään kahta tuntia aiemmin kuten ohjeistettu ja matka joudutaankin jostakin syystä aloittamaan tilattua aikaisemmin. Asiakas voi soittaa välityskeskukseen ja pyytää kuljetusta aikaisemmaksi kuin alkuperäinen tilausaika. Näissä tapauksissa kuljetuksen aikaistaminen riippuu ajokalustotilanteesta eikä Sosteri tai välityskeskus takaa kuljetuksen saantia nopeutetulla aikataululla.

 

18. Kuinka voin antaa palautetta kuljetuspalvelusta?

Vammaispalvelun järjestämästä kuljetuspalvelusta voi antaa palautetta kirjallisesti osoitteessa https://etelasavontaksi.fi/ 

Lisäksi puhelimitse palautetta voi antaa vammaispalvelun palveluohjaajille tai välityskeskukseen. Yhteystiedot löytyvät kuljetuspalveluiden etusivulta.

Toivomme teiltä aktiivisesti palautetta palvelumme kehittämiseksi. Kaikkeen palautteeseen vastataan palautteen antajalle seitsemän (7) työpäivän kuluessa. Voimme tarkastaa ajotapahtumatiedot vain palautteessa yksilöidyistä kuljetuksista.