Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joille pitkäaikaisen vamman tai sairauden johdosta julkisten liikennevälineiden käyttö on kohtuuttoman vaikeaa. Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviin saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön matkat työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistykseen tai muihin jokapäiväiseen elämään kuuluviin kuljetuksiin.

Sairaanhoitoon liittyvät matkat korvaa Kela.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki

Sosiaalihuoltolain mukaisesta liikkumisen tuesta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuoltoasetuksessa. Palvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu, jossa Sosteri ottaa huomioon hakijan tulot ja varallisuuden.
Sosterin alueella asioimiseen ja virkistykseen liittyvä palvelu kohdennetaan pääsääntöisesti vähävaraisille ikäihmisille, joilla on sellaisia toimintakyvyn rajoitteita, etteivät he voi käyttää julkista joukkoliikennettä tai asuvat julkisten joukkoliikennereittien ulkopuolella.

Sairaanhoitoon liittyvät matkat korvaa Kela.

Kuljetuspalveluhakemus

Kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit vammaispalvelulaki

Kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit sosiaalihuoltolaki

Sosterin yleiset kuljetuspalveluohjeet

Anna palautetta kuljetuspalvelusta

Usein kysytyt kysymykset

Yhteystiedot

Kuljetusten tilaus, välityskeskus 015 357 6020 (pvm/mpm)

Anna Halonen, palveluohjaaja
Kuljetusjärjestelyt
p. 044 417 4159
anna.halonen@sosteri.fi

Marko Sahlberg, palveluohjaaja
Kuljetusjärjestelyt
p. 044 417 3846
marko.sahlberg@sosteri.fi