Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Palvelujen, tuen ja ohjauksen tarkoituksena on mahdollistaa kehitysvammaiselle henkilölle mahdollisimman tasavertainen elämä yhteiskunnan jäsenenä. Palvelukokonaisuus perustuu yksilölliseen kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan, erityshuolto-ohjelma laaditaan yhdessä asiakkaan sekä omaisten ja tarvittaessa hoitoon osallistuvien yhteistyötahojen kanssa.

Kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemia palveluja ja tukitoimia vammaishuollosta myönnetään joko vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella. Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Kehitysvammalain mukaisia palveluja on oikeus saada, mikäli vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia.

Sosteri tarjoaa kehitysvammaisten palveluasumista Mäntykodissa.