Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtainen apu on asiakkaan oman näkemyksen mukaista auttamista niissä tehtävissä ja toimissa, joita asiakas haluaa toteutettavan. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen ja/ tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi itse selviä. Henkilökohtainen apu on välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Sosterissa henkilökohtaisen avun järjestämistapoja ovat:

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta tai tukitoimesta

Henkilökohtaisen avun perusteet 2020 hallitus 23.6.2020