KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISHUOLTO

Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos palveluntarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut eivät riitä vastaamaan palvelutarpeeseen.

Erityishuoltona voidaan myöntää palveluja:Sivun sisältö

 • jos palveluntarve johtuu synnynnäisestä tai kehitysiässä saadusta sairaudesta, viasta tai vammasta
 • jos vika, vamma tai sairaus on aiheuttanut kehityksen tai henkisen toiminnan estymistä tai häiriintymistä
 • yleiset ensisijaiset palvelut eivät ole riittäviä eivätkä vastaa palveluntarpeeseen

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Oikeus erityishuollon palveluihin arvioidaan yksilöllisesti ja erityishuollon toteuttamisesta laaditaan kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelma (EHO)​, jos ensisijaisten lakien perusteella myönnettävien palvelujen katsota olevan riittäviä tai palvelut eivät ole asiakkaan edun mukaisia.

Erityishuollon palveluja haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta tai tukitoimesta

Erityishuoltona myönnettäviä palveluja voivat olla:

 • Asumispalvelut
 • Avohuollonohjaus
 • Kehitysvammapoliklinikan palvelut
 • Kehitysvammaisten erityishuoltoa tuottavan kuntoutuskeskuksen palvelut
 • Koululaisten aamu-, iltapäivä- tai loma-ajanhoito
 • Kuntouttava varhaiskasvatus
 • Päivätoiminta
 • Työtoiminta
 • Muu kehitysvammaisten erityishuoltolaissa tarkoitettu palvelu