Vaikeavammaiselle korvataan vammaispalvelulain mukaisista asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos vammainen henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Vammaisella henkilöllä on oikeus itse päättää, minkälaisia koneita, laitteita tai välineitä hän hankkii, Sosterilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta korvata kuin välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset.

Välineiden ja laitteiden korvaaminen tehdään aina asiakkaan toimintakykyyn ja yksilölliseen tarpeeseen perustuvan palvelusuunnitelman huomioimalla tavalla. Korvattaviksi tulevat tarpeenmukaiset, todelliset, kohtuullisena pidettävät kustannukset.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, porrashissit, nostolevy, ympäristöhallintajärjestelmät, ulko-oven sähköinen ovenavausjärjestelmä, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Korvausta on haettava puolen vuoden kuluessa hankinnasta.

Sosteri voi kohtuullisten kustannusten korvaamisen sijasta antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi. Tällöin laitteet tai välineet jäävät Sosterin omistukseen.