Suoritettaessa korvausta vammaispalvelulain mukaisista asunnon muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin pidetään vaikeavammaisena henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Muutostöiden välttämättömyys arvioidaan vaikeavammaisen henkilön tarpeiden mukaan. Tarkoituksena on, että vammaisella henkilöllä on itsenäisesti mahdollisuus liikkua asunnossa ja käyttää asunnon tiloja, jotka mahdollistavat henkilön itsenäisen selviytymisen kotona.

Korvattavia asunnon muutostöitä kustannuksiltaan kohtuulliset ja välttämättömät rakennustyöt, esim. ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen, kiinteiden kalusteiden ja rakennus- ja sisustusmateriaalien muuttaminen sekä vastaavat muut henkilön vakituisessa asunnossa tehtävät muutostyöt.

Korvattaviin muutostöihin kuuluvat myös muutostöiden suunnittelu sekä esteiden poistaminen asunnon välittömästä lähiympäristöstä. Korvattavaksi tulee pääsäännön mukaisesti muutostöiden suunnittelussa se välttämätön osuus, jonka perusteella muutostyön korvauskin on maksettu.

Muutostyöt voivat olla myös valaistukseen, akustiikkaan ja kontrastipintoihin liittyviä korjauksia tai vamman tai sairauden vuoksi välttämättömiä materiaalimuutoksia. Lisäksi kyseeseen tulevat asumisturvallisuutta lisäävät välttämättömät muutostyöt, kuten esim. erilaiset hälytyslaitteet, paloturvallisuuden lisääminen ja piha-alueen turvallisuutta lisäävät ratkaisut.

Muutostyöt tehdään aina asiakkaan toimintakykyyn ja yksilölliseen tarpeeseen perustuvan palvelusuunnitelman huomioimalla tavalla. Korvattaviksi tulevat tarpeenmukaiset, todelliset, kohtuullisena pidettävät kustannukset.

Vammaisella henkilöllä on oikeus itse päättää, minkälaisia asunnon muutostöitä hän teettää, Sosterilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta korvata kuin välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset.

Sosterilla on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta huolehtia asunnon muutostyön toteuttamisesta itse.