Kuvassa kaksi ihmistä kohtaa toisensa

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman ja/ tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palvelujen tavoitteena on poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista elämän eri osa-alueilla.

Vammaispalvelut koskevat myös kehitysvammaisten erityishuollon piiriin kuuluvia henkilöitä.


Vaikeavammaisten palveluja​

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia

Muut palvelut

Kehitysvammaisten palveluja