Usein kysytyt kysymykset ja niihin vastaukset

Miksi on siirrytty keskitettyyn kuljetusten tilauskäytäntöön?

Aiemmin taksimatkojen kustannuksia ja taksamittarin käyttöä säädeltiin taksilailla ja siihen liittyvällä valtioneuvoston asetuksella. Heinäkuun alussa 2018 nämä lait ja asetukset poistuivat käytöstä. Uudessa tilanteessa jokaisella taksiyrittäjällä on mahdollisuus hinnoitella kuljetuksensa itsenäisesti ja päättää taksamittarin käyttötavasta.

Vammaispalvelun myöntämät kuljetuspalvelut kustannetaan yhteisistä verovaroista jolloin hankintalaki määrää julkisen toimijan kilpailuttamaan ostot ja palvelut, kun niiden arvioitu hankintahinta ylittää laissa määritetyt rajat. Myönnettyjen kuljetuspalveluiden vuosikustannus on niin suuri, että Sosterin on ollut pakko organisoida kuljetuspalvelut ja niiden tilaukset uudelleen ja kilpailuttaa tämä kuljetuspalvelusektori. Sosteri ei voinut kilpailuttaa jokaiselle kuljetuspalveluasiakkaalle erikseen omaa taksia vaan palvelu oli organisoitava keskitetysti.

Yhteenvetona: viranomainen joutuu noudattamaan voimassa olevia lakeja. Vanha järjestelmä toimi hyvin, jopa kiitettävästi, vanhojen lakien aikana, uusi järjestelmä tulee toimimaan vähintäänkin hyvin uusien lakien aikana. Muutosvaiheessa ilmenee varmasti haasteita mutta yhteistyöllä selviämme niistä.

Miksi kuljetusten tilaukset välitetään Mikkelistä? Meidän kaikki palvelut ja verotulot menevät Mikkeliin.

Vammaispalvelun myöntämät matkat ja niiden tilausvälitystoiminta kilpailutettiin valtakunnallisesti kilpailun ollessa avoin kaikille alan toimijoille. Ne yritykset joilla ei ollut kokemusta vastaavasta toiminnasta olivat myös tervetulleita tarjouskilpailuun mutta heidän saamiaan vertailupisteitä vähensi kokemuksen puute alalta.

Vertailussa monipuolisten valintakriteerien perusteella parhaaksi yhteistyökumppaniksi valikoitui Etelä-Savon Taksi Oy, jolla on sekä pitkä ja laaja osaaminen että vastaavan tyyppisiä asiakkaita kuten Sosteri eri puolilla Suomea.

Tarjousten joukossa ei valitettavasti ollut savonlinnalaisia yrityksiä ehdolla. Huomioitava, että Etelä-Savon Taksi Oy välittää myös TaksiSavonlinnan (Ula-taksi) kyydit.

Muistetaan myös, että varsinaisen kuljetuspalvelun tarjoavat Savonlinnan alueen ja Enonkosken taksiautoilijat.

Kuinka voin saada vakiotaksin?

Vakiotaksioikeuksia, samoin kuin yksinmatkustusoikeuksia, myönnetään erillisen, vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Myönnettävälle oikeudelle pitää olla vahvat perustelut. Pääsääntöisesti nämä perustelut ovat terveyteen tai vammaan liittyviä.

Koska Savonlinnan kaupunki on alueena laaja ja vesistöjen pilkkoma, vammaispalvelu on myöntänyt ilman hakemusta ja ilman terveydellistä syytä vähäisen määrän vakiotaksioikeuksia tietyille haja-asutusalueille turvatakseen kuljetuspalveluiden saatavuuden palvelulupauksen mukaisesti luvatussa ajassa.

Miksi kyyti pitää tilata vähintään kaksi tuntia ennen matkaan lähtöä?

Kuljetusten tilausjärjestelmän uudistuessa haluamme välttää virheitä, joita on esiintynyt muilla toimijoilla vastaavaan tilausjärjestelmään siirryttäessä. Tällä kahden tunnin ennakkoajalla pyrimme ensisijaisesti varmistamaan, että tilattu kyyti on varmasti asiakkaan saatavilla tilauksen yhteydessä sovittuna aikana. Toinen tarkoitus kahden tunnin ennakkotilausajalla on antaa välityskeskukselle mahdollisuus yhdistellä matkoja. Mikäli tämän kahden tunnin aikana asiakkaan lähialueelta toinen asiakas tilaa matkan samaan määränpäähän, välityskeskus voi yhdistää nämä matkat ja samaan kyytiin voi tulla useampi matkustaja. Olisiko tämä nyt yritystä pienentää sitä paljon puhuttua hiilijalanjälkeä arkisessa elämässä? Matkoja ei yhdistellä niin, että siitä olisi asiakkaille tarpeetonta haittaa.

Mikä on asiointimatka?

Asiointimatka on meno-paluumatka, jossa kuljetuspalvelun asiakas lähtee yhdestä osoitteesta ja palaa asioinnin jälkeen samalla taksilla samaan osoitteeseen tai sen lähelle. Asiointimatkasta kuluu kaksi yhdensuuntaista matkaa ja matkan pituudesta määräytyvä omavastuuosuus laskutetaan asiakkaalta kahteen kertaan. Asiointimatkaan voi sisältyä enintään 30 minuuttia odotusaikaa. Ylimenevän odotusajan maksaa asiakas suoraan kuljettajalle.

Voiko kaikki taksit ajaa sote -kyytejä?

Ei. Sote -kyydin (vammaispalvelun myöntämän kuljetuspalvelumatkan) voi ajaa vain välityskeskusoperaattorin (Etelä-Savon Taksi Oy) kanssa kuljetussopimuksen tehnyt autoilija tai hänen kuljettajansa. Muiden taksien ajamia kyytejä matkakorttijärjestelmä ei enää tunnista ja näitä matkoja ei korvata.

Mitä muutoksia minun kuljetuksiin tulee?

Lähtökohtaisesti vain kuljetuksen tilaaminen muuttuu ja tulette saamaan kuljetukseenne taksin, joka on matkaanlähtöhetkellä lähimpänä teitä. Valitettavasti saapuva taksi ei välttämättä ole teidän aikaisemmin itse suoraan tilaamanne tuttu ja turvallinen autoilija. Kuljetuksenne suorittaja on varmasti ollut toiselle asiakkaalle vanhassa järjestelmässä se tuttu ja turvallinen autoilija. Samoja autoilijoita on käytössämme kuin aikaisemmin ja luotamme, että tällä uudistuksella ei ole mitään vaikutusta autoilijoiden asiakaspalvelulaatuun.

Lisäksi kuljetuksiinne tulee aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia yhdistellä toisten asiakkaiden kuljetuksia. Arvioimme, että joka kymmenes matka voi olla yhdistelymatka. Hyvin suuri osa matkoista toteutuu niin, että matkustatte yksin mahdollisen avustajanne kanssa.

Kaikki teidän kuljetuspalvelupäätöksessänne myönnetyt matkamäärät ja matkustusalueet tulevat säilymään entisellään. Tilaustavan muutos ei poista kenellekään myönnettyä matkustusoikeutta tai rajoita sitä.

Voiko taksinkuljettaja avustaa minua asiointimatkalla?

Kyllä. Asiakas ja kuljettaja voivat yhdessä sopia kuljettajan antamasta avusta asiointien yhteydessä. Asiointimatkojen (meno-paluumatkojen) yhteydessä vammaispalvelu korvaa odotusaikaa enintään 30 minuuttia. Rahana tämä on n. 24 euroa. Kuljettaja saa laskuttaa tämän korvauksen, jos hän avustaa asiakasta hänen asioinnissa. Odotusaikaa ei korvata, jos kuljettaja istuu autossa odottamassa, kun asiakas itse hoitaa asiointejaan.

Yhdensuuntaisella matkalla eli silloin kun asiakas lähtee jostakin osoitteesta ja matka päättyy selkeästi eri osoitteeseen, odotusaikaa korvataan enintään 15 minuuttia eli lyhyen pysähdyksen verran.

Voiko palvelutaloista tilata ryhmäkuljetuksia?

Kyllä. Tilaukset tehdään välityskeskuksen numerosta 015 357 6020. Tilattaessa kerrotaan matkareitti ja mainitaan mukaan lähtevien vammaispalvelun kuljetuspalveluasiakkaiden nimet. Lisäksi ilmoitetaan muut kyytiin tulevat. Vammaispalvelun asiakkaalle sallitaan ilmainen saattaja. Muiden mahdollisten matkustajien osalta kuljettaja osittaa matkakustannukset. Vammaispalvelu tiedottaa erikseen palvelutaloja kuljetusten tilauskäytänteistä.
Tulen maaseudulta kaupunkiin asiointimatkalle. Pääsenkö samalla taksilla takaisin kotiin?

Tämä on mahdollista. Mikäli olette tilanneet asiointimatkan (meno-paluumatkan) ja viivytte asioinneillanne enintään 30 minuuttia, ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Tässä tapauksessa teiltä kuluu kaksi matkaa ja veloitetaan kaksi omavastuuta.

Mikäli 30 minuutin odotusaika ylittyy, teillä on mahdollisuus maksaa itse ylimenevä aika kuljettajalle. Odotusajan tuntilaskutushinta on noin 47 euroa. Minuuttihintana tämä tekee hieman alle 0,80 euroa.

Toinen mahdollisuus on, että jokaista 15 minuutin odotusaikajaksoa kohti teiltä kuluu yksi matka ja yksi omavastuuosuus (minimitaksalla).

Mikäli tiedätte, että teidän asiointimatkanne tulee kestämään esimerkiksi useita tunteja, teille on edullisempaa tilata matka kahtena yhdensuuntaisena matkana, jolloin ette todennäköisesti tule saamaan samaa taksia paluumatkallenne.

Käytän kuljetuspalvelua mökillä käynteihin. Minulla on kotoa lähtiessä mukana tavaraa ja pysähdyn matkalla ruokakaupassa. Pitääkö minun tyhjentää tavarani taksista kaupan pihassa ja odottaa kaksi tuntia uudelleen toista autoa?

Ei tarvitse olla huolissaan. Mökillä käynti on mukavaa eikä uusi järjestelmä tee mökkimatkasta kauhumatkaa. Matkaa tilatessanne ilmoitatte määränpäänne ja asiointitarpeenne matkan aikana. Koska matkustatte kotoa mökille, kyseessä on yhdensuuntainen matka johon sisältyy 15 minuutin odotusaika asiointia varten. Mikäli tämä odotusaika ei riitä, odotusaika jatkuu 15 minuutin jaksoissa, jolloin teiltä kuluu kaksi matkaa ja peritään toinen omavastuuosuus. Kuljettaja ilmoittaa tämän muutoksen välityskeskukseen.

Esimerkki: Olette tilanneet yhdensuuntaisen matkan mökille. Pysähdytte matkan aikana markettiin, jossa teillä menee 45 minuuttia asiointiin. Teiltä kuluu matkakortilta kolme (3) matkaa ja maksatte kolme (3) omavastuuosuutta. Odotusajalta kaksi omavastuuta määräytyvät minimitaksan mukaan, koska ajokilometrejä ei odotusaikana synny.

Mikä on omavastuu? En ole maksanut koskaan mitään omavastuuta.

Vammaispalvelun myöntämistä kuljetuspalveluista on aina peritty matkan pituudesta riippuva julkisen liikenteen (linja-auto) matkalippua vastaava omavastuuosuus. Ainoastaan sotainvalideilta omavastuuta ei peritä. Omavastuuosuus voi poiketa linja-autotaksasta, jos esimerkiksi kyseessä on vammaispalvelun myöntämä työmatkaoikeus. Lisäksi omavastuuna peritään joukkoliikenteen lastenlippua vastaava korvaus, jos matka tehdään yhdistelymatkana eli kyydissä on asiakkaan ja hänen mahdollisen saattajansa lisäksi muita matkustajia. Olemme tietoisia, että aikaisemmin jotkut autoilijat ovat jättäneet säädetyn omavastuuosuuden perimättä asiakkailta mutta maksaneet sen itse. Tästä ei ole aiheutunut taloudellista menetystä vammaispalvelulle mutta uusi tilausjärjestelmä tulee karsimaan pois tämän toimintamallin ja kaikki vammaispalvelun asiakkaat ovat omavastuun osalta jatkossa samassa asemassa.

Voinko ottaa kuljetukseeni vapaan taksin, kun näen sellaisen esimerkiksi kaupan pihassa?

Ei. Näin ei voida enää jatkossa menetellä, vaikka asia saattaa tuntua hölmöltä. Kaikki tämän palvelun piiriin kuuluvat kuljetukset on tilattava välityskeskukselta vähintään kaksi tuntia ennen suunnitellun matkan alkua. Näin toimimalla varmistetaan, että matkan kustannukset tilittyvät oikealle autoilijalle ja asiakkaan matkakortin jäljellä olevat matkat päivittyvät oikein. Asiakkaalla on luonnollisesti oikeus valita vapaana oleva taksi mutta siinä tapauksessa asiakas maksaa kyydin itse. Mikäli näin on toimittu, jälkikäteen matkakustannuksia ei palauteta asiakkaalle.

Voinko matkustaa edelleen yksin taksissa?

Matkoja pyritään tulevaisuudessa yhdistelemään; on kuitenkin todennäköistä, että matkustatte yksin tai saattajanne kanssa. Yhdistelyä ei tehdä, jos asiakkaiden reitit poikkeavat huomattavasti toisistaan. Yhdistellyn matkan omavastuuosuus peritään tiedoksi saamanne taulukon mukaisesti lastenlipun hintaisena.

Minä en ymmärrä mikä muuttuu kuljetuksissa. Mistä saan tietoa?

Ymmärrämme huolenne teille tärkeän palvelun muutoksista. Palvelu itse ei muutu; vain tilaamistapa muuttuu ja tulette saamaan jatkossa teitä lähimpänä olevan kuljetustarpeeseenne parhaiten soveltuvan auton, ette ehkä sitä teille tuttua autoilijaa. Lisäksi asiointimatkojen (meno-paluumatka) odotusaika muuttuu ja on jatkossa 30 minuuttia. Yhdensuuntaiseen matkaan kuulunut 15 minuutin odotusaika säilyy ennallaan.

Lisätietoa vammaispalvelun kuljetuspalveluista saatte Sosterin nettisivujen kautta tai puhelimitse vammaispalvelun palveluohjaajilta.

Välityskeskustoiminnan käynnistymisen yhteydessä voitte olla puhelimitse yhteydessä myös vammaispalvelun kuljetuspalvelujen projektipäällikkö Erkki Rissaseen p. 044 417 4188. Hän vastaa tässä numerossa kuljetuspalveluja koskeviin kysymyksiin ajalla 4. – 15.2.2019 klo 9 – 16.