Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joille pitkäaikaisen vamman tai sairauden johdosta julkisten liikennevälineiden käyttö on kohtuuttoman vaikeaa. Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviin saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön matkat työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistykseen tai muihin jokapäiväiseen elämään kuuluviin kuljetuksiin. Sairaanhoitoon liittyvät matkat korvaa Kela.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuoltoasetuksessa. Palvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu, jossa otetaan huomioon hakijan tulot ja varallisuus.

Sosterin alueella palvelu kohdennetaan vähävaraisille ikäihmisille asioimiseen ja virkistykseen, joilla on sellaisia toimintakyvyn rajoitteita, etteivät he voi käyttää julkista joukkoliikennettä tai asuvat julkisten joukkoliikennereittien ulkopuolella. Sairaanhoitoon liittyvät matkat korvaa Kela.

Kuljetuspalveluhakemus

Päivi Laukkanen, kuljetuspalvelujen palveluohjaaja
Savonlinnan keskustaajaman alue
puh. 044 417 4120
paivi.t.laukkanen@sosteri.fi

Mervi Karvinen, kuljetuspalvelujen palveluohjaaja
Haja-asutusalueet
puh. 044 417 4159
mervi.karvinen@sosteri.fi