Vammaispalvelujen tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.


Vammaispalvelut

Voit ottaa yhteyttä vammaispalveluihin, jos sinulla tai läheiselläsi on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelut


Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemia palveluja ja tukitoimia vammaishuollosta myönnetään joko vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella. Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Kehitysvammalain mukaisia palveluja on oikeus saada, mikäli vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia.

Kehitysvammapalvelut


Asumispalvelut kehitysvammaisille

Sosteri tarjoaa kehitysvammaisten palveluasumista Mäntykodissa.

Mäntykoti


Henkilökohtainen apu ja omaishoito

Henkilökohtaisten avustajien välitystoiminta ja palkanmaksu hoidetaan sosiaalipalvelujen Henkilökohtaiset avustajat-yksikössä. Sosteri myöntää omaishoidon tuen Savonlinnan ja Enonkosken omaishoidon tuen asiakkaille.

Henkilökohtainen apu
Omaishoidontuki
Avustajakeskus


Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joille pitkäaikaisen vamman tai sairauden johdosta julkisten liikennevälineiden käyttö on kohtuuttoman vaikeaa. Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa ja sosiaalihuoltoasetuksessa. Palvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu, jossa otetaan huomioon hakijan tulot ja varallisuus.

Kuljetuspalvelut