Terveydenhuollon sosiaalityö

Sairastuminen vaikuttaa monella tavalla potilaan arkeen: työhön, toimeentuloon, perhe-elämään ja kotona selviytymiseen. Sosiaalityöntekijän kanssa on mahdollista keskustella muuttuneesta elämäntilanteesta ja saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Sosiaalityöntekijä voi auttaa potilasta ja läheisiä löytämään keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä asiakkaan asioissa myös muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yksilökohtaisen asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijät osallistuvat tarvittaessa potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Sosiaalityöntekijä

 • antaa tukea ja keskusteluapua potilaille ja heidän läheisilleen
 • antaa tietoa ja ohjaa selviytymistä tukevien palveluiden, esimerkiksi kotihoidon palveluiden, vammaispalveluiden, päihdepalveluiden sekä lapsiperhepalveluiden järjestämisessä
 • antaa tietoa sosiaaliturvasta ja toimeentuloon liittyvistä etuuksista, sekä tarvittaessa avustaa hakemusten tekemisessä
 • antaa tietoa ja ohjaa kuntoutusasioissa
 • antaa tietoa potilasjärjestöistä ja niiden toiminnasta

Sosiaalityöntekijän palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.


Ota yhteyttä

Sosiaalityö  p. 044 417 4110 tai p. 044 417 4116

 • Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoito-osasto
 • Mielenterveyden ja riippuvuuksien avohoito
 • pth mielenterveysvastaanotto

Sosiaaliohjaaja Henna Käyhkö 044 417 3220

 • kirurgian osasto 2A, kirurgian pkl
 • kirurgian ja naistentautien osasto 3A
 • osasto 4A, sisätaudit ja keuhkosairaudet
 • osasto 5A ja sydän pkl
 • sisätautien pkl
 • keuhkotautien pkl
 • neurologian pkl
 • syöpätautien pkl ja lääkehoitoyksikkö
 • naistentautien pkl ja äitiyspoliklinikka
 • hammas- ja suutautien pkl
 • ihotautien pkl
 • korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl
 • silmätautien pkl
 • päivystys- ja valvontaosasto
 • dialyysi
 • lastentautien pkl ja päiväsairaala

 

Virpi Poutanen p. 044 417 2823

 • pääterveysaseman kuntoutusosastot 1-2

Sosiaalityöntekijä Sirpa Vottonen p. 044 417 3213

 • Geriatrinen akuuttiosasto
 • Palliatiivinen vastaanotto
 • työterveyshuolto
 • neuvola
 • avovastaanotto