Tukihenkilöksi voi ryhtyä aikuinen, joka on aidosti kiinnostunut lapsesta ja haluaa tukea sekä antaa aikaansa tuettavalle lapselle. Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti.

Palvelun saaminen ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Tukihenkilö ja -perhe toiminnan määrittelyä varten perheestä/ lapsesta tehdään palvelutarpeen arviointi perheen elämäntilanteen mukaan.

Tukihenkilö

Tukihenkilön oma elämäntilanne pitää olla kunnossa ja hänen tulee olla sitoutunut toimintaan. Tukihenkilö on lapselle aikuisen malli, kuuntelija, keskustelukumppani ja turvallinen aikuinen, jonka kanssa voi yhdessä harrastaa ja toimia.

Tuettavat lapset ovat usein

  • perheistä, joissa vanhemmilla tai vanhemmalla omat voimavarat lapsen kasvattamiseksi ovat tilapäisesti vähentyneet erilaisten vaikeuksien vuoksi
  • kouluikäisiä lapsia tai jo itsenäistyviä nuoria.

Tukisuhteen alkaessa tukihenkilön, tuettavan lapsen, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kesken sovitaan tukisuhteen tavoitteista. Tukihenkilö tapaa tuettavaa lasta ennalta sovittuina aikoina.

Tukiperhe

Tukiperhetoiminnassa tuettava lapsi vierailee tukiperheessä sovitusti ja säännöllisesti esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa. Tuettavat lapset ovat yleensä leikki- tai kouluikäisiä.

Tarvitsemme kaikenlaisia tukiperheitä. Tukiperheenä voi toimia:

  • lapsiperhe
  • lapseton pariskunta
  • yksinasuva henkilö
  • mummolan kaltainen perhe.

Päätös toimia tukiperheenä toivotaan olevan koko perheen yhteinen.

Tukihenkilölle ja -perheille maksetaan palkkio ja kulukorvaus. Lisäksi heille järjestetään koulutusta.