Perhetyö on lapsiperheille tarkoitettua perhekohtaista sosiaalipalvelua, joka perustuu joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaiseen asiakuuteen. Perhetyön palveluihin ohjaudutaan aina sosiaalityöntekijän päätöksellä.

Perhetyön palveluihin kuuluvat tehostettu perhetyö, perhetyö, ammatillinen tukihenkilötoiminta, jälkihuoltotyö sekä valvotut ja tuetut tapaamiset. Perhetyötä voidaan tehdä hyvin erilaisin menetelmin ja eri toimintamuotoja apuna käyttäen yhteistyössä lapsen, perheen, perheen verkostojen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Perhetyössä työskentelee 11 perhetyöntekijää, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä myös perheiden muiden auttajatahojen kanssa.

PERHETYÖ KOTONA

Perhetyö on pääasiallisesti perheen kotona ja heidän verkostoissaan tehtävää työtä. Perhetyössä työskennellään vaihtelevasti eri perheenjäsenien kanssa tavoitteista ja palvelusta riippuen. Perhetyö voi sisältää työskentelyä lapsen/nuoren kanssa, vanhemman kanssa ja yhdessä koko perheen kanssa. Jokaisen perheen kohdalla työskentely rakennetaan perheen tarpeiden lähtökohdasta.

PERHETYÖ MUIDEN PALVELUJEN TUKENA

Perhetyötä voidaan järjestää myös osana perhekeskuksen tai lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden toimintaa sekä koulun käynnin tukemiseksi.