Perhetyötä voidaan tehdä hyvin erilaisin menetelmin ja eri toimintamuotoja apuna käyttäen yhteistyössä lapsen, perheen ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Perheiden kanssa työskentelee neljä perhetyöntekijää, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä myös perheiden muiden auttajatahojen kanssa.

Perhetyö kotona

Perhetyö voi olla perheen kotona tehtävää työtä, esimerkiksi keskusteluapua, tukea, ohjausta ja apua erilaisissa arjen toiminnoissa sekä palveluohjausta.

Tekemistä perhetyön tiloissa

Perhetyötä voidaan tehdä myös perhetyön tiloissa, jolloin mukana voi olla koko perhe tai vain lapset tai joku lapsista. Perhetyön tiloissa voidaan esimerkiksi askarrella, harjoitella ruuan valmistusta ja leipomista sekä leikkiä tai keskustella. Perhetyössä ohjataan ja viedään perheitä ulkoilemaan ja retkeilemään sekä tutustutetaan perheitä erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Perhetyö muiden palvelujen tukena

Perhetyötä voidaan järjestää myös osana perhekeskuksen tai lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden toimintaa sekä koulun käynnin tukemiseksi. Perhetyötä tehdään myös lastensuojelun jälkihuollossa nuorten itsenäistymisprosessin tukena.