Sosterin lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palveluissa on otettu käyttöön

SYSTEEMISEN SOSIAALITYÖN MUKAINEN TYÖSKENTELY

Systeemisessä toimintamallissa perhe työskentelee koko ajan pääsääntöisesti oman työntekijänsä ja hänen työparinsa kanssa. Perheen kanssa kartoitetaan ja sovitaan, mihin lapsen ja perheen palvelutahoon ollaan yhteydessä. Avoin keskustelu ja tiedonsiirto perheen kanssa ohjaavat työtä. Työskentelyssä kiinnostuksen kohteena on koko systeemi eli perhe ja sosiaalinen verkosto, jossa lapsi elää. Perheellä on mahdollisuus olla alusta alkaen palveluiden suunnittelussa mukana.

Lapsen kanssa työskentelee oma työntekijä ja vanhempien kanssa oma. Työntekijöillä on tukena viikoittain kokoontuva tiimi, joka on tietoinen viikoittaisten tiimikokousten ja jatkuvan reflektion ansiosta perheen tilanteesta. Tiimissä on mukana systeemisen perheterapian ammattilaisia ja konsultoivia työntekijöitä kunkin perheen tarpeen mukaan määräytyen. Kun asioita hoidetaan yhteisvastuullisesti, lapsen ja perheen auttamiseksi kertyy paras tieto ja kokemus. Tiimissä voidaan etsiä ja esittää perheelle rohkeammin erilaisia, uusiakin keinoja ja tapoja, joilla lapsen ja perheen hyvinvointia lisätään. Perhe tai joku perheenjäsenistä voi halutessaan olla mukana tiimipalavereissa.

YHTEYSTIEDOT

HUOM! PALVELUT TUOTETAAN SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA ENONKOSKEN, RANTASALMEN JA SULKAVAN KUNNAN ALUEEN ASUKKAILLE

 

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖN JA LASTENSUOJELUN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPISTE

Sosiaalivirasto, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

ALKUARVIOINTITIIMI ( YHTEYDENOTOT SEKÄ PALVELUTARPEEN ARVIOINNIT, LASTENSUOJELUILMOITUSTEN KOORDINOINTI SEKÄ MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN)

Sosiaalityöntekijä Heini Karpakka p. 044 417 4114 A-M lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan

Sosiaalityöntekijä Tuija Piirainen p. 044 417 4137 N-Ö lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan

Sosiaaliohjaaja Heini Leskinen (Ankkuri-tiimi poliisilaitos), p. 044 417 4133

 

AVOHUOLLON TIIMI

Sosiaalityöntekijä Anniina Herraniemi, p. 044 417 4180

Sosiaaliohjaaja Eija Räsänen, p. 044 417 5052

Sosiaalityöntekijä Tarja Merilehti, p. 044 417 3996

Sosiaaliohjaaja Päivi Kupiainen, p.044 417 4123

 

SIJAISHUOLLON TIIMI

sosiaalityöntekijä Elina Käyhkö, p. 044 417 4130

sosiaaliohjaaja Virpi Karjalainen, p. 044 417 4129

 

Lisäksi

Erityistyöntekijä (perheterapeutti) Kai Markkanen p. 044 417 4179

Johtava sosiaalityöntekijä Tiina Strandén, p. 044 417 4132