Kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijään, kun on huolissaan tietyn lapsen tai perheen tilanteesta. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun perhe itse ottaa riittävän ajoissa yhteyttä tarvitessaan apua ja tukea. Myös lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

Jos lapsi on välittömässä vaarassa, on asiasta hyvä ilmoittaa välittömästi puhelimitse numeroon 112.

Lastensuojelulain 25 §:ssä on lueteltu ne toimijat, joilla on ehdoton ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Liitteet

Lastensuojeluilmoitus

Toimitus: Sosteri, sosiaalivirasto/lastensuojelu, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Yhteydenotto_sosiaalihuoltoon_tuen_tarpeen_arvioimiseksi