Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelun palveluissa tuetaan ja neuvotaan perheitä erityisesti elämän kriisitilanteissa. Lastensuojelu on vanhemmuuden tukemista, paikkaamista tai äärimmillään sen korvaamista. Ensisijaisesti kuitenkin pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojelulla on kuitenkin tarvittaessa velvollisuus toimia, vaikka asiakas ei haluaisi, mutta lapsen etu vaatii puuttumista.

Lastensuojeluun kuuluvat avohuollon tukitoimenpiteet, kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijais- ja jälkihuolto.

Lastensuojelun työntekijät


Lastensuojeluilmoitus

Kuka tahansa yksityinen henkilö voi ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijään, kun on huolissaan tietyn lapsen tai perheen tilanteesta.

Lastensuojeluilmoitus


Avohuolto

​Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia muihin lastensuojelun tukitoimiin verrattuna. Niiden tulee olla mahdollisia ja riittäviä lapsen edun toteutumisen näkökulmasta.

Avohuolto


Lasten- ja nuortenkoti Kuutti

Kuutti on Sosterin ylläpitämä lastensuojelulaitos, joka tarjoaa lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palveluja. Perhekeskuksessa on kaksi seitsemän paikkaista osastoa, jotka tarjoavat ympärivuorokautista hoitoa 0-17 vuotiaille lapsille ja nuorille.

Lasten- ja nuortenkoti Kuutti


Sijais- ja jälkihuolto

Sijaishuoltoa voidaan toteuttaa avohuoltona, kiireellisellä sijoituksella, huostaanotolla tai jälkihuoltona. Sijaishuollon päättymisen jälkeen lapsella ja nuorella on oikeus jälkihuoltoon.

Sijais- ja jälkihuolto